strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » SIO

dyrektorzy placówek - wszyscy 2024-06-12
jst - gminy 2024-05-28
jst - powiaty 2024-05-28
jst - wszystkieWykaz kandydatów z województwa kujawsko-pomorskiego, wytypowanych w 2024 r. do odznaczeń2024-03-22

dla dyrektorów i samorządów Nowe SIO - obowiązek aktualizacji danych teleadresowych przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych ważna informacja
Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011 r. nr 139 poz. 814 z późn. zm.) w przypadku zmiany: numeru telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej (e‑mail), strony internetowej szkoły lub placówki oświatowej, aktualne dane przekazuje dyrektor szkoły lub placówki oświatowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-10-23 14:33 / 9068    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Wsparcie użytkownika SIO ważna informacja
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-09-13 12:54 / 8971    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Komunikat w sprawie systemu informacji oświatowej (SIO) ważna informacja
Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 z późn. zm.) tzw. stare SIO funkcjonuje do dnia 1 marca 2019 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-03-13 11:06 / 8721    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Termin przekazywania i instrukcje wprowadzania danych SIO wg stanu na 30 września 2018 r. ważna informacja
Termin przekazywania i instrukcje wprowadzania danych SIO wg stanu na 30 września 2018 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2018-08-28 11:22 / 2292    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Termin przekazywania i instrukcje wprowadzania danych SIO wg stanu na 10 września 2018 r. ważna informacja
Termin przekazywania i instrukcje wprowadzania danych SIO wg stanu na 10 września 2018 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2018-08-28 11:19 / 1501    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Program SIO do pobrania
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-08-28 11:18 / 465    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Komunikat w sprawie sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz Kierownicy innych podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do systemu informacji oświatowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-03-16 11:43 / 8024    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Termin przekazywania i instrukcje wprowadzania danych SIO wg stanu na 31 marca 2018 r. ważna informacja
Termin przekazywania i instrukcje wprowadzania danych SIO wg stanu na 31 marca 2018 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2018-03-16 11:21 / 2655    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Komunikat w sprawie importu danych SIO ważna informacja
Jeżeli w dawnym Zespole Szkół istniała np. szkoła podstawowa i gimnazjum, a obecnie powstała szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi, to należy utworzyć nową placówkę – szkołę podstawową, zaznaczając, że posiada oddziały gimnazjalne.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-09-07 12:57 / 7439    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Weryfikacja SIO wg stanu na 30 września 2014 ważna informacja
Jednostki Samorządu Terytorialnego woj. kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2014-11-28 12:34 / 5010    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     [1]  2     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl