strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » SIO

dyrektorzy placówek - wszyscyKonferencja "Nauczyciel w centrum... uwagi"2017-04-21
jst - gminyInformacja w sprawie stosowania art. 205 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 2017-01-27
jst - powiatyOpracowanie nowych zasad finansowania zadań oświatowych - PILNE!!!2017-04-25
jst - wszystkieKomunikat w sprawie przekazywania arkuszy organizacji szkół i przedszkoli2017-04-12

dla dyrektorów i samorządów Termin przekazywania i instrukcje wprowadzania danych SIO wg stanu na 31 marca 2017 r. ważna informacja
Termin przekazywania i instrukcje wprowadzania danych SIO wg stanu na 31 marca 2017 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2017-03-21 12:53 / 2655    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Termin przekazywania i instrukcje wprowadzania danych SIO wg stanu na 10 września 2016 r. ważna informacja
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2016-09-08 07:52 / 1501    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Termin przekazywania i instrukcje wprowadzania danych SIO wg stanu na 30 września 2016 r. ważna informacja
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2016-09-08 07:52 / 2292    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Program SIO do pobrania
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-03-09 08:12 / 465    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Weryfikacja SIO wg stanu na 30 września 2014 ważna informacja
Jednostki Samorządu Terytorialnego woj. kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2014-11-28 12:34 / 5010    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Komunikat w sprawie kontroli naliczania wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie SIO
Dyrektorzy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-10-16 10:50 / 4867    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów SIO a usługi firm prywatnych ważna informacja
Ministerstwo Edukacji Narodowej uzyskało informację, że pojawiają się firmy komercyjne oferujące szkołom i placówkom wpis do baz danych tworzonych przez te firmy. Umieszczenie danych szkół i placówek w tych bazach może się wiązać z odpłatnością. Firmy te mogą zbierać dane szkół do celów handlowych posługując się jednocześnie nazwą "system informacji oświatowej". Może to wprowadzać dyrektorów szkół i placówek w błąd, poprzez sugestię, że wpis do takich komercyjnych baz jest spełnianiem obowiązku zgłoszenia informacji o danej placówce przewidzianego w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-10-09 10:01 / 3055    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Modernizacja Systemu Informacji Oświatowej
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie kujawsko-pomorskim
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-05-28 13:35 / 2809    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Najczęściej zadawane pytania w SIO ważna informacja
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-03-08 11:26 / 475    J. Popielewski


<<< nowsze informacje     [1]     starsze informacje >>>
© Copyright 2017 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl