strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » SIO

2019-10-23 14:33 / 9068   M. Bazelakważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Nowe SIO - obowiązek aktualizacji danych teleadresowych przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011  r. nr 139 poz. 814 z późn. zm.) w przypadku zmiany:

  • numeru telefonu,
  • numeru faksu,
  • adresu poczty elektronicznej (e‑mail),
  • strony internetowej szkoły lub placówki oświatowej.

Aktualne dane przekazuje dyrektor szkoły lub placówki oświatowej.

 

Zgodnie z terminem wskazanym w ustawie aktualne dane należy podać w terminie 7 dni od dnia zmiany.

 

Szczegółowa instrukcja aktualizacji danych teleadresowych dostępna jest pod adresem:https://pomocsio.men.gov.pl/szkola-modyfikacja-danych-adres-do-korespondencji-i-dane-teleadresowe-przez-dyrektorow-szkolplacowek-oswiatowych/

 

Aktualizacja danych teleadresowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o systemie informacji oświatowej. Zaniechanie tego obowiązku jest zagrożone karą grzywny (art. 100 ustawy o systemie informacji oświatowej).

 

UWAGA!

Wyżej wymienione czynności możliwe są do wykonania tylko w jednostkach zarejestrowanych w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, czyli posiadających nadany numer RSPO. Jednostki pozarejestrowe takie, jak np. gminy, powiaty, centra usług wspólnych tych czynności wykonać nie mogą.
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl