strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

dyrektorzy placówek - wszyscy 2024-04-17
jst - gminy 2024-04-09
jst - powiaty 2024-04-09
jst - wszystkieWykaz kandydatów z województwa kujawsko-pomorskiego, wytypowanych w 2024 r. do odznaczeń2024-03-22

dla dyrektorów i samorządów Projektu „Dziedzictwo historyczne na dnie Bałtyku – szansą na nawiązanie trwałych relacji partnerskich”.
Celem projektu jest wykorzystanie badania wraków statków z dna Bałtyku i historii znajdującego się tam dziedzictwa jako podwalin nawiązania współpracy pomiędzy sferą naukową, a sferą społeczno-gospodarczą. Termin realizacji projektu: 14.11.2022 r. – 14.03.2024 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2023-11-20 13:20 / 11833    S. Koniczyński

dla dyrektorów i samorządów Projekt dla szkół ponadpodstawowych #KOMÓRKOMANIA
Fundacja DKMS z siedzibą w Warszawie oraz członkowie projektu #KOMÓRKOMANIA zapraszają szkoły ponadpodstawowe do zorganizowania w okresie świątecznym wyjątkowej akcji informacyjno–edukacyjnej #KOMÓRKOMANIA, połączonej z rejestracją potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych i szpiku. Organizując akcję #KOMÓRKOMANIA szkoły mają realny wpływ na poprawę sytuacji pacjentów zmagających się z nowotworami krwi w Polsce i na całym świecie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-11-20 11:22 / 11831    B. Błaszczyk

dla dyrektorów i samorządów Czwarta edycja Międzynarodowego Badania Nauczania i Uczenia się (Teaching and Learning International Survey) – TALIS 2024.
Informujemy, że w marcu 2024 r. rozpocznie się czwarta edycja Międzynarodowego Badania Nauczania i Uczenia się (Teaching and Learning International Survey) – TALIS 2024.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-11-09 08:10 / 11805    B. Szczęśniak

dla dyrektorów i samorządów Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF 2023
Celem akcji jest: Zorganizowanie obchodów rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka Przybliżenie społeczności szkolnej tematyki praw dziecka. W ramach projektu wszystkie zarejestrowane placówki otrzymają dostęp do propozycji aktywności na Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF oraz materiałów edukacyjnych związanych z prawami dziecka, dostosowanych do różnych grup wiekowych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-11-08 09:00 / 11807    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów Program certyfikacji szkół wspierających uczniów z doświadczeniem migracji
Fundacja Emic zaprasza szkoły z woj. kujawsko-pomorskiego do udziału w programie certyfikacji dotyczącej wsparcia uczniów i uczennice z doświadczeniem migracji.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-11-07 13:09 / 11801    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Fundacja „Twarze depresji” – program wparcia
Fundacja „Twarze depresji” uruchomiła program wparcia, który pomoże zadbać o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. W ramach programu można skorzystać z bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologicznej oraz konsultacji psychiatrycznej. Fundacja zwraca się do szkół i placówek z prośbą, o rozpowszechnienie informacji o możliwości skorzystania z takiej formy wsparcia przez dzieci i młodzież oraz ich rodziców.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-11-07 09:18 / 11798    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą – zaproszenie dyrektorów
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza dyrektorów przedszkoli/szkół/placówek kształcenia specjalnego w województwie kujawsko-pomorskim zainteresowanych tworzeniem Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą do udziału w konsultacjach, których celem jest przygotowanie potencjalnych uczestników do pełnienia roli specjalistycznych centrów otwartych na potrzeby każdego dziecka i ucznia.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-10-27 13:57 / 11782    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Międzynarodowy program SMASHED dotyczący uzależnienia od alkoholu
Program profilaktyki uzależnienia od alkoholu dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-10-24 09:46 / 11769    E. Podgórska

dla dyrektorów i samorządów Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 2023/2024
W związku z tworzeniem w roku szkolnym 2023/2024 wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, o którym mowa w art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą do dyrektorów szkół oraz organizatorów zawodów o przesłanie zgłoszeń zawodów, zwanych dalej konkursami, adresowanych do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-10-24 09:39 / 11770    B. Błaszczyk

dla nauczycieli „Zrozumieć FASD” Ogólnopolska Konferencja Naukowa
W dniu 27 października 2023 r. odbędzie się BEZPŁATNA Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ZROZUMIEĆ FASD”. Organizatorem Konferencji jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (WSCEiT).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2023-10-16 14:15 / 11751    W. Guziński


<<< nowsze informacje     1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl