strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

dyrektorzy placówek - wszyscyKonferencja - Druk 3D i inne sposoby angażowania uczniów na lekcjach informatyki2023-03-28
jst - gminyKomunikat w sprawie nie wskazania miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego2022-08-31
jst - powiatyRekrutacja do szkół2019-07-15
jst - wszystkieInformacja dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych - "Strzelnica w powiecie"2023-02-10

dla dyrektorów i samorządów Konferencja „POLITECHNIKA DIALOGU – porozmawiajmy o przyszłości edukacji” ważna informacja
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy informuje, że istnieje jeszcze możliwość zgłoszenia udziału w pierwszej konferencji „Politechnika Dialogu – porozmawiajmy o przyszłości edukacji”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-11-21 11:35 / 11190    M. Leciejewski

dla dyrektorów i samorządów Wojskowe gry terenowe na 11 listopada 2022 r.
W dniu Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i wojsk operacyjnych w szesnastu miejscowościach w całej Polsce organizują Wojskowe Gry Terenowe. W województwie kujawsko-pomorskim gra zostanie przeprowadzona w Toruniu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-11-09 12:24 / 11175    I. Zielińska

dla dyrektorów i samorządów Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ważna informacja
W związku z tworzeniem w roku szkolnym 2022/2023 wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, o którym mowa w art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą do dyrektorów szkół oraz organizatorów zawodów o przesłanie zgłoszeń zawodów, zwanych dalej konkursami, adresowanych do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-11-09 12:18 / 11172    B. Błaszczyk

dla dyrektorów i samorządów Zaproszenie do udziału w programie SMASHED - szkoły ponadpodstawowe
Minister Edukacji i Nauki objął honorowym patronatem realizację w szkołach ponadpodstawowych programu SMASHED – programu profilaktyki uzależnienia od alkoholu. Skuteczna profilaktyka uzależnień w szkole zależy od wielu czynników, np. klimatu szkoły, współpracy, wyboru form przekazu i sposobu motywacji dostosowanych do wieku odbiorcy. Na powyższe odpowiada Program SMASHED, tj. interaktywny kurs, który w nowoczesnej formie, przedstawia historię trojga nastolatków, mający na celu uświadomienie uczniom szkodliwości i skutków spożywania alkoholu wśród nieletnich.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2022-11-09 12:15 / 11171    S. Koniczyński

dla dyrektorów i samorządów Komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie egzaminu maturalnego w Formule 2023
Informacja dla dyrektorów 4-letnich liceów ogólnokształcących oraz szkół artystycznych realizujących program 4-letniego liceum ogólnokształcącego, w których w 2023 r. będzie przeprowadzany egzamin maturalny w Formule 2023.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-11-07 10:46 / 11155    E. Podgórska

dla dyrektorów i samorządów Konferencja "Forum o wychowaniu"
Stowarzyszenia harcerskie i skautowe w Polsce zrzeszone w Programie Wspierania Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych zapraszają do udziału w czwartej edycji "Forum o wychowaniu". Konferencja w formule hybrydowej, czyli stacjonarnie i zdalnie odbędzie się 4 listopada 2022 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-10-27 09:59 / 11138    I. Zielińska

dla nauczycieli XIII Targi Edukacyjne w Mogilnie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mogilnie zaprasza nauczycieli różnych specjalności, wychowawców, pedagogów, psychologów, rodziców oraz wszystkie zainteresowane osoby do udziału w XIII Targach Edukacyjnych, zaplanowanych na 29.10.2022 r. w godzinach 9.00-13.00 w Zespole Szkół w Mogilnie, przy ul. Dworcowej 9.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-10-24 09:48 / 11128    W. Guziński

dla dyrektorów i samorządów Skrzynka mailowa dla edukatorów żywienia
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB informuje, że w ramach zadań realizowanych ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanych przez Ministra Zdrowia utworzył skrzynkę mailową zywieniezbiorowe_dzieci@pzh.gov.pl
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2022-10-21 07:57 / 11123    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów "Na ratunek dzieciom w Rogu Afryki" ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany przez UNICEF Polska.
"Na ratunek dzieciom w Rogu Afryki" to ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany przez UNICEF Polska skierowany do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz innych placówek zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-10-19 10:41 / 11120    A. Nejman

dla nauczycieli IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero — Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym"
Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy zaprasza do udziału uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w województwie kujawsko-pomorskim w IV Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero — Bezpieczeństwo. Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym". Konkurs odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2022-10-12 11:56 / 11090    S. Koniczyński


<<< nowsze informacje     1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl