strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt2021-10-13 15:13 / 10400   M. Bazelak informacje ogólne
List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,

z okazji Dnia Edukacji Narodowej proszę przyjąć serdeczne życzenia oraz wyrazy uznania za pracę na rzecz polskiej oświaty. Realizując swoje zawodowe powołanie, odgrywacie Państwo ważną rolę w procesie kształcenia i wychowania kolejnego pokolenia. Państwa pasja, zaangażowanie, wiedza i pracowitość przyczyniają się do rozwoju oświaty naszego województwa.

 

Państwa zawód wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, swoją codzienną pracą i postawą kształtujecie kolejne pokolenia. Jesteście Państwo obok rodziców osobami, które są najbliżej dzieci i młodzieży, mając tym samym ogromny wpływ na ich przyszłość. To wielki zaszczyt, ale też odpowiedzialność. Od Państwa zależy w największym stopniu kształt uczniowskich biografii, a często również sukces w ich dorosłym życiu. Zarówno uczniom, jak i nauczycielom życzę, by potrafili wspólnie odkrywać tajemnice świata i z optymizmem patrzeć  w przyszłość. Jestem przekonany, że nikomu nie zabraknie wiary i motywacji do nauki i zmian, które determinują rozwój.

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę wszystkim Państwu, aby praca z dziećmi i młodzieżą była źródłem satysfakcji i zadowolenia. Niech wybitne osiągnięcia i godna postawa wychowanków będzie najwyższą nagrodą i zachętą do dalszej pracy na rzecz systemu oświaty w Polsce. Życzę wytrwałości w realizacji planów i zamierzeń, wszelkiej radości płynącej z codziennej pracy z młodym pokoleniem, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

 

Z poważaniem

Marek Gralik

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
© Copyright 2021 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl