strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt2021-12-15 07:21 / 10581   A. Wnorowskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Rozliczenie dotacji przyznanej w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” za 2021 r.

Przypominamy organom prowadzącym szkoły, które otrzymały w 2021 r. dotacje w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 – „Aktywna tablica” o obowiązku przekazania do dnia 15 stycznia 2022 r. rozliczenia finansowego realizowanych projektów.

 

Rozliczenia prosimy dokonać przy użyciu formularzy stanowiących załączniki do niniejszej informacji. Do rozliczenia prosimy dołączyć kopie opisanych zgodnie z podpisaną umową faktur potwierdzających dokonanie zakupu sprzętu, a w przypadku dokonanego zwrotu części dotacji także kopii przelewu potwierdzającego zwrot.
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl