strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt2022-06-24 11:24 / 10923   M. Bazelak informacje ogólne
Organizacja wypoczynku w okresie ferii letnich 2022 r.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że w czasie zbliżających się ferii letnich wypoczynek dzieci i młodzieży będzie organizowany na zasadach określonych w obowiązujących przepisach ustawy o systemie oświaty[1] i rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży[2].

 

Ze względu na wprowadzoną przez Rząd zmianę stanu epidemii na stan zagrożenia epidemią nie ma decyzji nakazującej opracowanie wytycznych dla organizatorów wypoczynku.

 

Natomiast w przypadku wystąpienia zwiększenia zachorowań – organizatorzy wypoczynku są obowiązani dostosować się do komunikatów zamieszczonych na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, a w przypadku wyjazdów za granicę Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Urzędy te informują o zmniejszaniu lub zwiększaniu restrykcji sanitarno-higienicznych i epidemiologicznych.

 

Przekazujemy zaktualizowaną informację, pt. „Bezpieczna podróż autobusem” opracowaną w czerwcu br. przez Wydział Nadzoru i Profilaktyki Biura Ruchu Drogowego w Komendzie Głównej Policji w Warszawie.

 

Polecamy strony internetowe poświęcone bezpiecznemu wypoczynkowi:

  1. Serwis bezpiecznyautobus.gov.pl - wpisując numer rejestracyjny pojazdu rodzice otrzymają bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.
  2. Strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” http://polakzagranica.msz.gov.pl/.
  3. Bezpłatna aplikacja iPolak – niezbędnik w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna za darmo na stronie https://www.msz.gov.pl/pl/ipolak.
  4. Rejestracja wyjazdu za granicę przez bezpłatny serwis „Odyseusz”, https://odyseusz.msz.gov.pl/. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.

Zaleca się organizatorom wypoczynku letniego, kierownikom wycieczek, wychowawcom i opiekunom dzieci i młodzieży, aby mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).

 

Życzymy wszystkim zdrowego i bezpiecznego wypoczynku.

 [1] Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.).

[2] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452 z późn. zm.).
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl