strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2017-10-19 08:29 / 7579   K. Zaremba informacje ogólne
Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej - Włocławek

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się 13 października 2017 roku  w Pałacu Bursztynowym we Włocławku z udziałem p. Józefa Ramlaua - Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego, p. Marka Gralika - Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, p. dra Marka Wojtkowskiego - Prezydenta Miasta Włocławek, p. prof. dra hab. Stanisława Kunikowskiego - Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, p. dra Pawła Sobierajskiego – Dyrektora Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, p. Izabeli Chmielewskiej – Asystent p. Joanny Borowiak Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, p. Elżbiety Dynarskiej – Prezes Fundacji „Samotna Mama” we Włocławku oraz wielu innych zaproszonych gości, zainaugurowała obchody święta nauczycieli oraz pracowników oświaty z terenu działania Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatury we Włocławku.

 

Podczas spotkania nauczyciele, dyrektorzy i pracownicy szkół otrzymali: odznaczenia państwowe - 1 Złoty Krzyż Zasługi, 43 Medale Złote za Długoletnią Służbę, 36 Medali Srebrnych za Długoletnią Służbę, 24 Medale Brązowe za Długoletnią Służbę, 69 Medali Komisji Edukacji Narodowej, 6 nagród ministra edukacji narodowej oraz 14 nagród kuratora oświaty.

 

Oprócz gratulacji składanych odznaczonym oraz nagrodzonym nauczycielom, pracownikom oświaty zostały skierowane do wszystkich osób związanych z edukacją i wychowaniem serdeczne życzenia pomyślności, powodzenia w pracy zawodowej, zdrowia  oraz dobrych zdarzeń  w życiu osobistym.

 

Uroczystość uświetniły występy: chóru „Canto” pod batutą p. Mariana Szczepańskiego,  a także uczniów z klasy śpiewu p. Wiesławy Kończewskiej-Plac, przy akompaniamencie p. Zbigniewa Mareckiego z Zespołu Szkół im. Czesława Niemena we Włocławku.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl