strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2016-12-28 09:00 / 454
Jak zorganizować Szkolny Konkurs Wiedzy o Hotelarstwie?
Działanie opracowano w placówce:Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
Żwirki i Wigury 15 i 21
87-100 Toruń
Autor / autorzy działania:Agnieszka Dziduch - Gręda
sekretariat@sosw.torun.pl
Dział i zakres działania:kształcenie zawodowe
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:Cyklicznie raz w roku
Forma zajęć:Konkurs hotelarski
Adresat zajęć:Uczniowie ZSZ
Cel działania:
- rozwijanie wśród młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim zainteresowania hotelarstwem i gastronomią;
- poszerzenie wiedzy zawodowej;
- twórcze rozwiązywanie problemów z zakresu hotelarstwa i gastronomii;
- nabywanie umiejętności prezentowania swojej wiedzy i zdolności na forum.


Szczegółowy opis działania:

Od roku szkolnego 2007/2008 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu organizowany jest Szkolny Konkurs Wiedzy o Hotelarstwie. Konkurs kierowany jest do uczniów kształcących się w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

 

Konkurs przebiega w dwóch etapach.

  • W pierwszym etapie biorą udział wszyscy uczniowie klas I-III zasadniczej szkoły zawodowej kształcący się w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Etap ten polega na rozwiązaniu testu wiedzy zawodowej. Każdego roku konkurs obejmuje inny zakres tematyczny, np. usługi hotelarskie, bezpieczeństwo w hotelu, gastronomia hotelowa itp. Celem pierwszego etapu jest wyłonienie najlepszych uczniów z każdej klasy, którzy następnie wezmą udział w drugim etapie konkursu.
  • Drugi etap konkursu (przeznaczony dla laureatów pierwszego etapu) jest zwykle sprawdzianem umiejętności zawodowych. Etap ten najczęściej obejmuje dwa zadania. Pierwsze polega na zaprezentowaniu swojej pracy na ustalony w danym roku temat przewodni konkursu. Prace te przygotowywane są w formie plakatu, prezentacji multimedialnej itp. Drugie zadanie polega na rozwiązaniu sytuacji, które odzwierciedlają rzeczywistość hotelową.

Po podsumowaniu punktów uzyskanych w drugim etapie konkursu, komisja - złożona z nauczycieli hotelarstwa - wyłania laureatów.

Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów placówki. Zwycięzcy pierwszego etapu chętnie angażują się w przygotowania do drugiego etapu konkursu. Przygotowując samodzielnie pracę konkursową uczniowie wykazują się pomysłowością, kreatywnością i nabywają nowe umiejętności.

Każdego roku laureaci otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy i wyróżnienia.Efekty działania:
Dzięki udziałowi w konkursie młodzież wzbogaca i utrwala poznane wiadomości i umiejętności zawodowe. Ponadto poszerza wiedzę dotyczącą zachowania się w różnych relacjach gość – pracownik hotelu, dzięki której potrafi właściwie zachować się podczas zajęć praktycznych odbywających się w hotelach. Uzyskany sukces oraz pozyskanie atrakcyjnych nagród motywuje laureatów do dalszej pracy, a pozostałych uczestników do wytężonej nauki, by w kolejnej edycji konkursu samemu stanąć na podium.

Informacje dodatkowe:
Konkurs realizowany jest z powodzeniem do chwili obecnej. W roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się już X edycja.


Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.zsz-torun-sosw.bloog.pl, www.sosw.torun.pl© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl