strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2017-12-22 10:53 / 476
Innowacja pedagogiczna "Muchomorkowy Klub Mądrego Rodzica"
Działanie opracowano w placówce:Przedszkole Niepubliczne POD MUCHOMORKIEM
Szosa Chełmińska 226A
87-100 Toruń
Autor / autorzy działania:Katarzyna Sobiech, Anna Bieńkowska
Dział i zakres działania:wychowanie przedszkolne
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:od września 2016 roku
Forma zajęć:warsztaty dla rodziców
Adresat zajęć:rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola
Cel działania:
Wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem oraz umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.


Szczegółowy opis działania:

Program współpracy i wspomagania rodziców „Muchomorkowy Klub Mądrego Rodzica” został stworzony w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (wymaganie 9 – Rodzice są partnerami przedszkola), a także wyników ankiet anonimowych przeprowadzonych we wrześniu 2016 r. oraz we wrześniu 2017 r. wśród rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola.

 

Współpraca z rodzicami wynika z konieczności niesienia pomocy rodzinie w spełnianiu jej funkcji wychowawczych oraz z potrzeby ujednolicenia kierunku wpływów przedszkola oraz domu rodzinnego. W tym celu od roku szkolnego 2016/2017 w placówce są organizowane comiesięczne spotkania warsztatowe w ramach „Muchomorkowego Klubu Mądrego Rodzica”. Przybliżają one rodzicom metody i formy pracy stosowane na co dzień w przedszkolu, a także poruszają kwestie związane z sytuacjami trudnymi, z którymi mogą borykać się rodzice. Spotkania są przygotowywane i prowadzone przez autorki innowacji pedagogicznej, ale zakładają również udział specjalistów – psychologa, logopedy, doradcy metodycznego, lektora języków obcych itd. Wszystko po to, aby w jak najlepszym stopniu wspierać rodziców w pełnieniu przez nich roli wychowawczej, a także zaktywizować ich do aktywnego udziału w życiu przedszkola.

W pierwszym etapie realizacji programu zbadano potrzeby i oczekiwania rodziców ze wszystkich grup wiekowych. W roku szkolnym 2016/2017 badanie przeprowadzono we wrześniu, podczas grupowych zebrań z rodzicami rozpoczynających nowy rok szkolny. Dzięki wynikom ankiet ustalono tematy warsztatów na cały rok szkolny:

 

 • Mały badacz, czyli eksperymenty i zabawy badawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym (19.10.2016 r.) – spotkanie przeprowadziły autorki innowacji. Podczas warsztatów rodzice wzięli udział w prostych doświadczeniach chemicznych i fizycznych, które bez problemu można wykonać z dziećmi w domu z produktów spożywczych.
 • Mały artysta – zabawy muzyczne (15.11.2016 r.) – spotkanie poprowadził instruktor zajęć z muzyki etnicznej, który podczas warsztatów zapoznał rodziców z instrumentami pochodzącymi z Tybetu, a także przedstawił znaczenie zabaw muzycznych dla prawidłowego rozwoju dzieci.
 • Język angielski dla przedszkolaków – pomysły na zabawy w domu (07.12.2016 r.) – warsztaty przygotował lektor języka angielskiego, który zaprezentował rodzicom proste zabawy wspierające rozwój kompetencji językowych, a także zapoznał rodziców z propozycjami ciekawych stron internetowych, gier edukacyjnych oraz książek związanych z nauką języka angielskiego dla najmłodszych.
 • Jak wspierać rozwój kompetencji językowych dziecka w wieku przedszkolnym? (18.01.2017 r.) – spotkanie poprowadził  neurologopeda i oligofrenopedag. Rodzice mieli okazję poznać normy rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym, dowiedzieć się, jakie wady wymowy najczęściej występują u przedszkolaków, a także przećwiczyć proste ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej.
 • Jak poskromić małego złośnika? (15.02.2017 r.) – w trakcie warsztatów prowadzonych przez autorki innowacji rodzice dowiedzieli się, jak zachowywać się w momencie wybuchu buntu u dziecka, nauczyli się formułować pochwałę opisową, a także wymienili się doświadczeniami dotyczącymi tego, jak nakłonić dziecko do współpracy i respektowania przyjętych norm zachowania.
 • Ruch to zdrowie – pomysły na rodzinne spędzanie czasu na świeżym powietrzu (14.03.2017 r.) –warsztaty przygotował  założyciel i instruktor Akademii Piłkarskiej "Młode Talenty". Przedstawił rodzicom przykładowe zabawowe formy aktywności, które zaangażują całą rodzinę. Dodatkowo, autorki innowacji poruszyły podczas spotkania zagadnienia związane z dietetyką i zdrowym żywieniem dzieci.
 • Jak wspierać rozwój emocjonalny i społeczny dziecka? (20.04.2017 r.) – ostatnie spotkanie przygotował i poprowadził  wykładowca Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas swojego wystąpienia poruszył m.in. zagadnienia związane z kształtowaniem kompetencji społecznych, a także rozwojem umiejętności przedszkolaków w zakresie nazywania i radzenia sobie z emocjami.

 

W roku szkolnym 2017/2018 program „Muchomorkowy Klub Mądrego Rodzica” jest realizowany w placówce jako innowacja pedagogiczna (w poprzednim roku szkolnym był zorganizowany pilotażowo jako nowatorstwo pedagogiczne). Po przeanalizowaniu wyników ankiet anonimowych przeprowadzonych wśród rodziców we wrześniu 2017 r. ustalono, że rodzice będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach z następujących tematów:

 • Mediacje i negocjacje w relacji rodzic – dziecko (październik 2017 r.)
 • Zabawy relaksacyjne i wspomagające koncentrację dzieci w wieku przedszkolnym (listopad 2017 r.)
 • Kreatywne ozdoby świąteczne – makrama,decoupage (grudzień 2017 r.)
 • Jak odczarować wizerunek dziecka „trudnego”, czyli zachęcamy dzieci do współpracy, uczymy się mądrze chwalić i radzimy sobie z emocjami przedszkolaków (styczeń 2018 r.)
 • Zabawy sensoryczne w edukacji przedszkolnej (luty 2018 r.)
 • Język angielski w przedszkolu (marzec 2018 r.)
 • Mały artysta – zabawy muzyczne dla przedszkolaków (kwiecień 2018 r.)
 • W zdrowym ciele zdrowy duch – zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia (maj 2018 r.).


Efekty działania:
Rodzice:
- podnieśli swoje kompetencje wychowawcze;
- stali się partnerami w podejmowaniu przez przedszkole działaniach wychowawczo-dydaktycznych.
Przedszkole:
- zdobyło zaufanie i szacunek rodziców;
- poszerzyło ofertę o nowe formy wsparcia rodziców.


© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl