strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

2023-02-14 12:49 / 11364   I. Zielińska dla rodziców i uczniów
Program Stypendialny Horyzonty

Program Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego realizowany jest w partnerstwie strategicznym z Fundacją Rodziny Staraków i dotyczy wsparcia umożliwiającego naukę w wybranych liceach i technikach w jednym z  12 miast w Polsce.

 

Zaproszenie kierowane jest do uczniów klas 8 szkół podstawowych, którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, a dochód w ich rodzinach nie przekracza 1200 złotych netto na osobę. Średnia ocen nie jest kryterium udziału w Programie, jednak wyniki w nauce powinny wskazywać na możliwość dostania się do jednego liceów lub techników, z którymi współpracuje Fundacja EFC.

 

Stypendium pokrywa koszty: zamieszkania w bursie, wyżywienia i biletów komunikacji miejskiej przez cały okres nauki w szkole średniej. Dla stypendystów organizowane są i finansowane przez Fundację EFC nie tylko wyjazdy na wakacje, ferie, ale również nauka języków obcych i egzaminy na certyfikaty językowe. Dofinansowywane są także wycieczki szkolne. Program oferuje wsparcie w rozwoju indywidualnych zainteresowań. Jednocześnie dba o zachowanie równowagi pomiędzy czasem przeznaczonym na naukę, a życiem poza szkołą. Pomaga otworzyć się na świat i jego różnorodność, angażuje w projekty obywatelskie i społeczne. Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji EFC oraz wykwalifikowani koordynatorzy regionalni, pracujący w miastach, w których uczy się młodzież. W trudnych sytuacjach stypendyści nigdy nie są sami, mogą też liczyć na wsparcie psychologów.

 

Zgłoszenia będą przyjmowanie online od 15 lutego do 31 marca 2023 roku za pomocą formularza zgłoszeniowego. Ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji odbędzie się 15 kwietnia. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu otrzymają informacje mailem, a zakwalifikowanych kandydatów w ich miejscu zamieszkania odwiedzą koordynatorzy regionalni Fundacji. Ostateczne wyniki opublikowane zostaną 15 czerwca na stronie internetowej organizatora.
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl