strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

2010-06-23 12:13 / 1237   K. Mikulski dla rodziców i uczniów
"Zdolni na start - II edycja" - nabór stypendystów na rok szkolny 2010/2011

W dniu 7 czerwca 2010 r. rozpoczyna się nabór wniosków stypendialnych dla szczególnie uzdolnionych uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu „Zdolni na start – II edycja”. Zasady rekrutacji stypendystów zostały zmienione w stosunku do naboru na rok 2009/2010 z uwagi na wyższą liczbę stypendiów do przyznania w nowym roku szkolnym. UWAGA! Stypendia nie są przyznawane za osiągnięcia artystyczne i sportowe.

 

Projekt stypendialny "Zdolni na start – II edycja" realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa oraz Budżetu Województwa. Projekt realizuje Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Udział w projekcie stypendialnym w roku szkolnym 2010/2011 wziąć mogą szczególnie uzdolnieni uczniowie spełniający łącznie warunki:

  • będą w roku szkolnym 2010/2011 uczęszczać do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej znajdującej się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
  • przeciętny miesięczny dochód rodziny ucznia uzyskany w 2009 roku w przeliczeniu na jedną osobę, obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2006 r. nr 139, poz. 992, z późn. zm.), nie przekracza 1008 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne (legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) nie przekracza 1166 zł,
  • do dnia sporządzenia wniosku uzyskali osiągnięcie w jednym z konkursów, olimpiad lub turniejów wymienionych w załączniku do regulaminu w roku szkolnym 2008/2009 lub 2009/2010 na minimalnym poziomie określonym w tym załączniku.© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl