strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

2013-12-05 07:40 / 4113   K. Mikulski dla rodziców i uczniów
Nabór kandydatów na miejsca stypendialne na lata szkolne 2014-2016

Stypendia przyznawane są na dwa ostatnie lata nauki w szkole średniej. Nauka kończy się maturą międzynarodową International Baccalaureate (IB) w szkołach UWC oraz maturą „A-Levels” w szkołach brytyjskich.
W konkursie 2014 Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata prowadzi dwa osobne konkursy kwalifikacyjne do szkół UWC oraz do brytyjskich szkół prywatnych. Kandydaci mogą składać aplikacje do obydwu typów szkół.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

•          uczeń/uczennica I klasy liceum ogólnokształcącego

•          średnia ocen minimum 4,5

•          wynik testu gimnazjalnego (średnia z trzech części) minimum 80%

•          dobra znajomość języka angielskiego

•          udokumentowane szerokie zainteresowania i osiągnięcia

•          doświadczenie w pracy charytatywnej, społecznej

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 stycznia 2014 r.

 

Szczegółowe zasady konkursu zostały umieszczone na stronie Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego: www.uwc.org.pl.
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl