strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

2009-03-30 11:20 / 499   J. Popielewski dla rodziców i uczniów
Stypendia dla ubiegających o stypendium - wyrównywanie szans edukacyjnych

Łódź, 2009-03-17


     Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, którą mam zaszczyt reprezentować, od 7 lat realizuje Program Stypendiów Pomostowych, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodych ludzi ze wsi i małych miast w zdobyciu wyższego wykształcenia. Program polega na przyznaniu stypendiów na I rok studiów maturzystom pochodzących z rodzin o niskich dochodach, którzy jednocześnie osiągają dobre wyniki w nauce. W ciągu siedmiu lat trwania Programu przyznaliśmy ponad 10.500 stypendiów. Program jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji PZU, Fundacji BRE Banku, Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Fundacji Wspomagania Wsi, Akademii Szkoleń i Kompetencji, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz koalicji pozarządowych organizacji lokalnych.

Jednym z ważniejszych założeń tego programu jest dotarcie z informacją do maturzystów jeszcze przed egzaminem maturalnym aby zachęcić ich do kontynuowania nauki na studiach. W marcu ogłoszona została kolejna – VIII edycja – w ramach której zamierzamy przyznać 650 stypendiów na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie wypłacanych przez 10 miesięcy. Bardzo nam zależy, aby informacja o możliwości udziału w Programie dotarła do jak najszerszego grona młodych ludzi, którzy z uwagi na warunki materialne mają utrudniony dostęp do studiów.
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl