strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

2019-05-22 09:20 / 8820   M. Bazelak dla rodziców i uczniów
Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2019 r.

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2019 r.

 

Realizowany w ramach

PROGRAMU  INTEGRACJI  SPOŁECZNOŚCI  ROMSKIEJ W  POLSCE NA LATA 2014-2020

dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji

 

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce realizuje system stypendialny Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych.

 

Celem konkursu jest wyłonienie szczególnie uzdolnionych uczniów należących do romskiej mniejszości etnicznej z terenu całego kraju i udzielenie im wsparcia finansowego i warsztatowego.

 

W roku 2019 zostaną przyznane dwa rodzaje stypendiów obejmujących rok szkolny 2018/2019:

  1. Dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych, którzy legitymują się szczególnymi  osiągnięciami w swojej dziedzinie – zaplanowano 11 stypendiów,
  2. Dla finalistów konkursu stypendialnego dla uzdolnionych uczniów romskich – zaplanowano 25 nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Stypendia i nagrody będą przekazywane przelewem przez Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce na konto rodzica lub opiekuna prawnego. Wysokość stypendiów i nagród będzie zależała od liczby osób wyłonionych przez Komisję Konkursową.

 

Konkurs będzie przebiegał w następujący sposób: po ogłoszeniu konkursu uczniowie przesyłają materiały zgłoszeniowe do Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce do dnia 8 czerwca 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego). Komisja konkursowa ocenia nadesłane materiały i wskazuje uczniów do finału.

 

Zaproszenie wszystkich finalistów na część finałową jest istotne z uwagi na ich uczestnictwo w planowanych warsztatach artystycznych, przesłuchania przed komisją i konieczność obserwacji ich postępów. 

 

OGÓLNY  PLAN  KONKURSU

 

31 lipca 2019 r.

do Łodzi przyjadą finaliści z opiekunami. Zaplanowano warsztaty w kategoriach artystycznych. Po warsztatach, wszyscy zostaną zakwaterowani w Hotelu Boss, ul. Tatrzańska 11 w Łodzi. Po kolacji, odbędzie się spotkanie organizacyjne z finalistami i opiekunami

 

1 sierpnia 2019 r.

10.00 – 17.00 warsztaty artystyczne w Bałuckim Ośrodku Kultury „Lutnia” w Łodzi

 

2 sierpnia 2019 r.

10.00 – 20.00 przygotowania do przesłuchań konkursowych w Bałuckim Ośrodku Kultury  w Łodzi, przesłuchania konkursowe, podsumowanie warsztatów

                      

3 sierpnia 2019 r.

12.00 – 19.30 przygotowania do koncertu galowego, koncert i ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie dyplomów, uroczysta kolacja

 

4 sierpnia 2019 r.

po śniadaniu wyjazd uczestników konkursu.

 

Informacje o nagrodzonych finalistach będą umieszczone na stronie Stowarzyszenia i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl