strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

2020-10-15 12:41 / 9766   M. Babyszka dla rodziców i uczniów
Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę stypendystów na rok szkolny 2020/2021. Szczegóły dotyczące wręczenia/przekazania stypendystom zaświadczeń oraz wypłaty pierwszej raty stypendium zostaną podane w terminie późniejszym. Zgodnie z § 2 ust. 8 rozporządzenia MEN z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Stypendium Prezesa Rady Ministrów wypłaca się w dwóch ratach:1) pierwsza rata – do dnia 30 listopada, za okres od września do grudnia; 2) druga rata – do dnia 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Małgorzatą Babyszką, starszym wizytatorem Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, tel.: 52 3497603, e-mail: mjarka@bydgoszcz.uw.gov.pl© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl