strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Informacje bieżące

2021-05-07 13:49 / 10160   S. Koniczyński dla rodziców i uczniów
Wojskowa Akademia Techniczna ogłasza nabór kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia, na poziomie pierwszego i drugiego stopnia

Dyrektor  Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności Wojskowej informuję, iż na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie rozpoczyna się nabór kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia, na poziomie pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku: „obronność państwa" o profilu praktycznym, na rok akademicki 2021/2022.

 

Celem kształcenia na kierunku obronność państwa jest przekazanie absolwentom wiedzy i zdobycie przez nich umiejętności rozumienia zdarzeń oraz procesów bezpieczeństwa i obronności m.in. w wymiarze: politycznym, ekonomicznym, militarnym, społeczno-kulturowym, czy ekologicznym. Edukacja obejmuje także elementy wiedzy technicznej dotyczącej wybranych technik i technologii wojskowych I cywilnych, potrzebnej do analizy, prognozowania i oceny ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem i obronnością w Polsce, Europie i na świecie.

 

Proponowany profil kształcenia charakteryzujący się zapewnianiem przez Uczelnię odbycia praktyk zawodowych, a także przeważającą liczbą zajęć praktycznych (ćwiczeń i laboratoriów) stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy, na którym poszukiwani są absolwenci przygotowani do realizacji zadań związanych z obronnością państwa.

Program studiów został przygotowany we współpracy z licznymi przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni, którzy umożliwiają także odbycie studenckich praktyk zawodowych, a niekiedy kontynuowanie współpracy z absolwentem kierunku w ramach umowy o pracę.

 

Potencjalne miejsca pracy naszych absolwentów to: Wojska Obrony Terytorialnej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojska Lądowe, Marynarka Wojenna, Siły Powietrzne, Wojska Specjalne, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Służba Cywilna, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Wojewódzkie Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz inne jednostki organizacyjne, zarówno administracji rządowej, jak i samorządowej, zwłaszcza w obszarze zadań związanych z obronnością państwa, ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego, a także zarządzaniem kryzysowym.

 

Dane adresowe:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

www.wat.edu.pl
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl