strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Wychowanie przedszkolne

2014-12-09 11:22 / 5046   M. Bazelak dla rodziców i uczniów
Nowe trendy w diagnozie specyficznych zaburzeń uczenia się: dysleksja i zaburzenia językowe SLI

Nowe trendy w diagnozie specyficznych zaburzeń uczenia się: dysleksja i zaburzenia językowe SLI.


W Warszawie, w dniach 25-26 listopada 2014 roku, Instytut Badań Edukacyjnych  zorganizował międzynarodową konferencję pt. „Nowe trendy w diagnozie specyficznych zaburzeń uczenia się: dysleksja i zaburzenie językowe SLI”. Ta dwudniowa konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem (500 przedstawicieli różnych środowisk pedagogicznych).

 

Celem konferencji było  zapoznanie uczestników spotkania z nowym podejściem do diagnozy zaburzeń uczenia się w zakresie nauki czytania i pisania (dysleksja rozwojowa) oraz języka mówionego (Specific Language Impairment SLI).

Dzięki udziałowi wybitnych ekspertów zagranicznych, którzy wygłosili referaty plenarne, była okazja do  zapoznania się z rozwiązaniami systemowymi, stosowanymi w innych krajach w tym zakresie oraz wymiany doświadczeń.

Na konferencji zaprezentowane zostały nowe narzędzia diagnostyczne dotyczące obu zaburzeń przygotowane przez Zespół Specyficznych Zaburzeń Uczenia Instytutu Badań Edukacyjnych. Narzędzia diagnostyczne  przeznaczone są  dla psychologów, pedagogów i logopedów, a także dla nauczycieli przedszkola i szkoły podstawowej. Do diagnozowania dysleksji i jej ryzyka służyć będą nowoczesne baterie testów do oceny czytania, pisania i funkcji fonologicznych u dzieci na etapie rocznego przygotowania przedszkolnego i klasy pierwszej. Z kolei Test Rozwoju Językowego (TRJ) jest pierwszym profesjonalnym testem umożliwiającym diagnozę SLI u dzieci w wieku od 4 do 8 lat. Natomiast  Skala Prognoz Edukacyjnych (SPE), to skala obserwacyjna przeznaczona dla nauczycieli dzieci RPP i I klasy i służy prognozowaniu sukcesu w nabywaniu umiejętności szkolnych.  Prezentowane na konferencji narzędzia są wystandaryzowane i znormalizowane na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie dzieci polskich.

 

Warto pamiętać, że wczesne wykrycie omawianych zaburzeń, pozwala wskazać dzieci, u których mogą pojawić się  zaburzenia uczenia (przede wszystkim ryzyko dysleksji), daje możliwość ukierunkowania pracy z nimi oraz  ma wpływ na efekty działań profilaktycznych i terapeutycznych.
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl