strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Wychowanie przedszkolne

2016-02-23 11:53 / 6197   M. Bazelak dla rodziców i uczniów
Zmiany wprowadzone w ustawie o systemie oświaty

Zmiany wprowadzone w ustawie o systemie oświaty.

(ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 20015 r. poz. 36). 

 

Obowiązek szkolny dla dzieci w wieku 7 lat, obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne lub  prawo do edukacji szkolnej dla dziecka w wieku 6 lat – to kluczowe zmiany w nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

 

Zgodnie z ustawą, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej, o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również  mogą zapisać je do pierwszej klasy.
W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

 

W ustawie wprowadzono przepisy przejściowe obowiązujące w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017. Zgodnie z tymi przepisami, na wniosek rodziców złożony do 31 marca 2016 roku do dyrektora szkoły, w roku szkolnym 2016/2017 do klasy pierwszej i drugiej mogą ponownie uczęszczać dzieci:

  • urodzone w 2009 roku, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej
  • urodzone w I połowie 2008 roku, które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej.

Dzieci te nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, nie podlegają klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu oraz nie otrzymują świadectwa szkolnego promocyjnego.

 

Ponadto dziecko urodzone w 2009 r.  zamiast kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej, może korzystać z wychowania przedszkolnego.

 

Zgodnie z nowelizacją od 1 września 2016 r. dziecko w wieku 4 i 5 lat ma prawo do korzystania  z wychowania przedszkolnego, a od 2017 r. – takie samo prawo ma dziecko 3-letnie. Zapewnienie warunków do realizacji prawa jest zadaniem własnym gminy.

 

Zamieszczona poniżej ulotka zawiera najważniejsze informacje o zmianach  w ustawie z dnia 29 grudnia 2015 roku, o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 35).

 

 

p.o. KUJAWSKO-POMORSKIEGO

KURATORA OŚWIATY

Jolanta Metkowska
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl