strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktAktualności
Organizacja wypoczynku w okresie ferii letnich 2022 r.
2022-06-24 11:24
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że w czasie zbliżających się ferii letnich wypoczynek dzieci i młodzieży będzie organizowany na zasadach określonych w obowiązujących przepisach ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
2022-06-21 13:30
Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2022/2023.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023
2022-06-20 11:20
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych województwa kujawsko-pomorskiego, zgodnie z art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106 poz. 890 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 1615), prosimy o wytypowanie kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2021/2022.
Korekta ogłoszenia wyników o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły podstawowe wraz z podaniem wysokości tego wsparcia
2022-06-10 14:29
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, działając na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 27 marca 2019 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, w sprawie powierzenia Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty zadań związanych z realizacją modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zatwierdził listę organów, którym została przyznana dotacja w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
Szczepienia przeciw chorobom zakaźnym – materiały informacyjne GIS
2022-06-09 08:10
Główny Inspektorat Sanitarny, działając na rzecz zwiększenia stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym, przygotował ulotki dotyczące tej tematyki. Prosimy Państwa dyrektorów oraz nauczycieli o upowszechnienie materiałów wśród rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych.
III Ogólnopolski Kongres - Wychowanie Trwa Wiecznie "Rodzina źródłem dobra" 6-7 czerwca 2022 r.
2022-06-02 14:53
Rzecznik Praw Dziecka zaprasza na III Kongres Wychowanie Trwa Wiecznie - Rodzina źródłem dobra, który odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2022 r. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Organizatorami wydarzenia są Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa, Rzecznik Praw Dziecka i Fundacja Życie.
Uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego uczestnikami komisji problemowej XXVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży
2022-05-18 09:17
W dniach 14 i 15 maja najlepszy zespół z województwa kujawsko-pomorskiego, złożony z Posłów na XXVIII sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży wziął udział w posiedzeniu komisji problemowej SDiM. Pierwszego dnia w Sejmie RP członkowie komisji uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej. Celem warsztatów była wymiana doświadczeń z realizacji zadania oraz przygotowanie projektu uchwały. Drugiego dnia w Sejmie RP Posłowie wzięli udział w posiedzeniu komisji, której zadaniem było wypracowanie projektu uchwały i pytań do Ministra Edukacji i Nauki. W tym roku najlepszy zespół z naszego województwa składa się z uczniów Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim: Natalii Cieplińskiej i Sebastiana Rejewskiego.

<<< nowsze     1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
informacje ogólne 2022-09-28 15:14
„InstaLogik” – ogólnopolski konkurs matematyczno-informatyczny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej
informacje ogólne 2022-09-22 10:20
Regulaminy szczegółowe konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 2022/2023
dla nauczycieli 2022-09-22 08:28
„Szkoła doceniania” – Ogólnopolska konferencja nauczycieli – praktyków
informacje ogólne 2022-09-19 12:12
Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej – eliminacje wojewódzkie na Zamku Golubskim 27 października 2022 r.
dla dyrektorów i samorządów 2022-09-16 12:37
Zaproszenie do udziału w V edycji programu edukacyjnego pn. "Przyjazna szkoła"    
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl