strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
Aktualności
Dyrektorzy szkół województwa kujawsko-pomorskiego
2016-08-19 14:25
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, w związku z pismem Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, prosi o przekazanie informacji dotyczącej podmiotów realizujących dowozy dzieci do placówek na terenie poszczególnych gmin województwa kujawsko-pomorskiego.
Pilotażowe wdrożenie nauczania programowania do edukacji formalnej na podstawie innowacji pedagogicznych
2016-08-10 07:54
Pilotażowe wdrożenie nauczania programowania do edukacji formalnej na podstawie innowacji pedagogicznych w szkołach. Czas pilotażu: 1 rok z możliwością przedłużenia do 3 lat Początek pilotażu: 1 września 2016 r. Cel główny pilotaż: sprawdzenie w praktyce szkolnej wprowadzenia programowania do szkół w formie innowacji pedagogicznej. Cele szczegółowe pilotażu: wypracowanie realnych zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz rekomendowanie do powszechnego wdrożenia, najskuteczniejszych metod i technik kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli w zakresie programowania, uruchomienie narzędzi wsparcia dla nauczycieli informatyki i edukacji wczesnoszkolnej ułatwiających samokształcenie na podstawie materiałów wytworzonych w pilotażu.
Innowacje w edukacji
2016-08-10 07:53
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty zaprasza do składania zgłoszeń dotyczących innowacji pedagogicznych w zakresie nauczania programowania.
Lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie w ramach II naboru programu "Bezpieczna+"
2016-08-09 14:10
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty podaje do publicznej wiadomości listę organów prowadzących wraz ze szkołami, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, w ramach wspomnianego programu.
Podsumowanie cyklu konkursów i spotkań skierowanych do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
2016-07-25 15:11
30 czerwca 2016 r. w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Pan Marek Gralik Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty podsumował cykl konkursów i spotkań skierowanych do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi organizowanych w ramach Forum Dyrektorów Szkół Specjalnych i Integracyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku szkolnym 2015/2016.

<<< nowsze     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
dla dyrektorów i samorządów 2016-08-19 15:16
Lista stypendystów Prezesa Rady Ministrów - rok szkolny 2016/2017
dla dyrektorów i samorządów 2016-08-19 14:25
Dyrektorzy szkół województwa kujawsko-pomorskiego
dla dyrektorów i samorządów 2016-08-18 09:25
Informacja w sprawie dytrybucji podręczników dla klasy III i rezerwy dla klasy II

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rok Szkoły Zawodowców

Cyfrowa szkoła

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Rok Bezpiecznej Szkoły

Reforma podręcznikowa

Oœrodek Rozwoju Edukacji

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

Uczenie się przez całe życie.
© Copyright 2016 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl