strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktAktualności
Nauczyciel dla ucznia – zmieniamy status zawodowy nauczyciela
2021-09-24 13:33
Więcej czasu nauczyciela dla ucznia, mniej biurokracji, a także kilkudziesięcioprocentowe podwyżki – to cel przedstawionych przez MEiN zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli. 21 września br. w gmachu MEiN odbyło się kolejne spotkanie kierownictwa resortu w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych i przedstawicielami samorządów terytorialnych. Podczas spotkania zostały zaproponowane zmiany w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli dotyczące takich obszarów jak: system wynagradzania, podwyższenie płac, a także czas pracy nauczycieli, awans zawodowy oraz ocena pracy i urlop wypoczynkowy.
Wojewódzkie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej
2021-09-16 14:01
W dniach 14-16 września w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku odbyły się wojewódzkie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej (które nie odbyły się w 2020 roku). Wyróżnieni dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy oświaty otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe wręczane przez II Wicewojewodę Kujawsko-Pomorskiego p. Radosława Kempinskiego i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty p. Marka Gralika.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – nabór wniosków
2021-09-14 09:55
Organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i przedszkola oraz biblioteki pedagogiczne z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i bibliotek pedagogicznych
Zostań „Ambasadorem Młodego Pokolenia RP”!
2021-09-08 11:20
Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotr Mazurek zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na „Ambasadora Młodego Pokolenia RP”. Zgłoszenie do konkursu przesyłać może każda osoba fizyczna do 30. roku życia, każda organizacja pozarządowa oraz młodzieżowa rada. Zgłoszenia należy przesłać do 10 września 2021 r. na adres elektronicznej skrzynki pocztowej: sekretarz.rdzmp@kprm.gov.pl. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
Uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022
2021-09-07 12:54
1 września jednoznacznie łączy dwa wydarzenia - coroczne rozpoczęcie roku szkolnego i początek niemieckiej inwazji na Polskę w 1939 roku. Dyrektorzy szkół przypominają uczniom tę datę, mając nadzieję, że pamięć o przeszłości uchroni ich od błędów przyszłości.
Eliminacje krajowe SkillsPoland 2021
2021-09-06 09:29
WorldSkills Poland to inicjatywa zachęcająca młodych ludzi do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych poprzez prestiżowe, międzynarodowe konkursy WorldSkills i EuroSkills. EuroSkills i WorldSkills, to konkursy w których rywalizuje 30 państw z Europy i aż 85 państw w edycji globalnej, czyli WorldSkills. To największe tego rodzaju zawody na świecie.
"Poznaj Polskę"
2021-09-02 11:50
Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

<<< nowsze     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
informacje ogólne 2021-09-23 17:42
Konkurs na projekt gier planszowych "INŻYNIEROWIE DLA NIEPODLEGŁEJ POLSKI"
informacje ogólne 2021-09-21 10:12
Regulaminy szczegółowe konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022
informacje ogólne 2021-09-20 08:44
"InstaLogik" - ogólnopolski konkurs matematyczno-informatyczny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej
informacje ogólne 2021-09-17 13:59
Ogólnopolski Konkurs GG Robot 2022 "Architekci strumieni bitów"
informacje ogólne 2021-09-10 13:14
ZARZĄDZENIE Nr 38/2021 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych    

Szanowni Państwo,

 

Z dniem 15 czerwca 2020 r. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy wznowiło bezpośrednią obsługę interesantów, jednakże, w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, obsługa interesantów wymaga przestrzegania zalecanych i powszechnie akceptowanych zasad:

  • obowiązkowego zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego,
  • zachowania minimum 2 metrowego dystansu od rozmówcy lub innych osób,
  • dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji,
  • w pokoju, oprócz pracownika Kuratorium Oświaty, może znajdować się tylko jedna osoba - nie dotyczy to opiekunów osób z niepełnosprawnością, tłumaczy języka, pełnomocników, opiekunów prawnych dziecka lub innej osoby,
  • poddanie się pomiarowi temperatury, który zostanie przeprowadzony przez wyznaczone do tego osoby - pomiary temperatury nie są przez nas w żaden sposób rejestrowane,
  • ustalenie terminu wizyty z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby informacja o dacie i godzinie wizyty interesanta mogła być przekazana odpowiednim służbom nie później niż dzień przed planowaną wizytą.

W związku z powyższym zachęcamy do sprawdzenia, czy Państwa wizyta w Urzędzie jest rzeczywiście zasadna, czy też możliwe jest załatwienie sprawy telefonicznie, e-mailowo, poprzez ePUAP lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

 

Adres strony internetowej: www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl

Adres e-mail: kurator@bydgoszcz.uw.gov.pl

Adres pocztowy: KURATORIUM OŚWIATY W BYDGOSZCZY

UL. KONARSKIEGO 1-3

85-066 BYDGOSZCZ

 

Wykaz numerów telefonów >>>        Właściwość terytorialna Kuratorium/Delegatur >>>

 

Wnioski o uznanie świadectwa lub innego dokumentu zagranicznego bądź potwierdzenie wykształcenia uzyskanego za granicą należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt na adres poczty elektronicznej: asobieszczanski@bydgoszcz.uw.gov.pl.

 

Powyższe zasady mają na celu ochronę zdrowia zarówno interesantów jak i pracowników.

Dziękujemy za zrozumienie i świadome stosowanie się do powyższych zasad.

 

Notice to foreign visitors


Applications for recognition of a certificate or other foreign document or confirmation of education obtained abroad should be sent by post to the address:

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

For more information please send an e-mail to: asobieszczanski@bydgoszcz.uw.gov.pl or http://www.bip.kuratorium.bydgoszcz.pl/.

Remember: keep social distance, use face coverings in public settings, wash your hands!


Информация для иностранных граждан

 

Заявления о признании аттестатов, сертификатов либо других иностранных документов для подтверждения образования полученного за границей, направляйте, пожалуйста, по почте на aдрес:

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

ul. Кonarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

Дополнительные информации:

Адресу электронной почты: asobieszczanski@bydgoszcz.uw.gov.pl или http://www.bip.kuratorium.bydgoszcz.pl/.

Помните: соблюдайте дистанцию, используйте маски для лица в общественных местах, мойте руки!


> powrót do strony <
© Copyright 2021 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl