strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
Aktualności
Harmonogram uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych, Nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
2016-09-27 09:20
Uprzejmie informujemy, że uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych, Nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty odbędą się w następujących miejscach i terminach:
Uroczyste obchody rozpoczęcia roku szkolnego w stulecie założenia Szkoły im. ks. Jana Długosza we Włocławku
2016-09-26 14:48
Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku w bieżącym roku szkolnym obchodzi jubileusz 100. rocznicy założenia Szkoły. W piątek, 2 września miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, w którym uczestniczyli znamienici goście.
Ogólnopolski konkurs pt. „Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz”
2016-09-20 13:19
Ogólnopolski konkurs pt. „Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz” dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz kuratoriami oświaty w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017
2016-09-19 10:12
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że zasady dokonywania wglądów reguluje Rozdział 5 Regulaminu ogólnego konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 („Wnoszenie i rozpatrywanie odwołań od wstępnych wyników na poszczególnych etapach konkursów przedmiotowych”). W związku z powyższym informujemy, że w Rozdziale 3 pkt 6 ppkt 4 w/w Regulaminu zaistniała oczywista pomyła pisarska. Wgląd do prac konkursowych po każdym etapie przysługuje wyłącznie: uczestnikom konkursu oraz rodzicom/ prawnym opiekunom ucznia. Poniżej zamieszczamy obowiązujący Regulamin konkursów wraz załącznikami. Wersja Regulaminu zamieszczona w dniu 19 września 2016 r. jest wersją ostateczną.
Zgłaszanie szkół i rejestracja uczestników na Konkursy przedmiotowe Kuratora
2016-09-16 12:01
Zgodnie z regulaminem ogólnym konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 informujemy, że zgłoszenia szkół, które pragną wziąć udział w konkursach będzie można dokonywać w systemie PIKO w terminie od 19 września 2015 roku do 28 września 2016.

<<< nowsze     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
informacje ogólne 2016-09-27 09:20
Harmonogram uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych, Nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
dla dyrektorów i samorządów 2016-09-20 13:18
Konferencja „Różne sposoby radzenia sobie z przejawami trudnych zachowań uczniów, w tym zachowań agresywnych"
dla dyrektorów i samorządów 2016-09-20 10:09
Zaproszenie do udziału w IV spotkaniu integracyjnym uczniów województwa kujawsko-pomorskiego „W zdrowym ciele – zdrowy duch”

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rok Szkoły Zawodowców

Cyfrowa szkoła

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Rok Bezpiecznej Szkoły

Reforma podręcznikowa

Oœrodek Rozwoju Edukacji

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

Uczenie się przez całe życie.
© Copyright 2016 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl