strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Rekrutacja do szkół

informacje ogólne Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 ważna informacja
Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2020-05-22 19:48 / 9540    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów KOMUNIKAT W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021- aktualizacja z dnia 08.05.2020 r.
Informuję, że rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 z późn.zm.) wprowadza zmiany w odniesieniu do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-05-08 11:38 / 9524    A. Herbut-Giżyńska

dla rodziców i uczniów Komunikat w sprawie wykazu konkursów ważna informacja
Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2020-02-28 11:17 / 9354    A. Wnorowski

dla rodziców i uczniów Zarządzenie Nr 2/2020 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 ważna informacja
Zarządzenie Nr 2/2020 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-01-24 07:55 / 9273    E. Balana-Mroczkowska

dla rodziców i uczniów LICZBA WOLNYCH MIEJSC 2019/2020 - szkoły policealne, szkoły dla dorosłych
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim oraz Zarządzeniem Nr 10/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do: klas I publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum w województwie kujawsko-pomorskim, w załączeniu informacja o liczbie wolnych miejsc według danych przekazanych przez dyrektorów szkół.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-01-13 12:33 / 9248    A. Herbut-Giżyńska

dla rodziców i uczniów REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2019/2020 – publiczne szkoły policealne, publiczne szkoły dla dorosłych.
Informacja o liczbie wolnych miejsc w publicznych szkołach policealnych, publicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych, publicznych szkołach podstawowych dla dorosłych według stanu na dzień 29.08.2019 r. została opracowana na podstawie danych przekazanych przez dyrektorów szkół.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2019-09-02 09:14 / 8924    A. Herbut-Giżyńska

dla rodziców i uczniów REKRUTACJA 2019/2020 – liczba wolnych miejsc według stanu na dzień 16.08.2019 r.
Informacja o liczbie wolnych miejsc w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia na dzień 16 sierpnia 2019 r. (opracowano na podstawie danych przekazanych przez dyrektorów szkół).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 6 2019-08-19 11:42 / 8909    A. Herbut-Giżyńska

dla rodziców i uczniów Liczba wolnych miejsc w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 - publiczna szkoła policealna, publiczne szkoły dla dorosłych
Informacja o wolnych miejscach w szkołach - semestr pierwszy klasa I publiczna szkoła policealna, semestr pierwszy klasa I publiczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych, publiczna szkoła podstawowa dla dorosłych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2019-08-01 11:05 / 8885    A. Herbut-Giżyńska

dla rodziców i uczniów Liczba wolnych miejsc w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 - liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła I stopnia ważna informacja
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim oraz Zarządzeniem Nr 10/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do: klas I publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum w województwie kujawsko-pomorskim, w załączeniu informacja o liczbie wolnych miejsc według danych przekazanych przez dyrektorów szkół.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 6 2019-07-17 08:23 / 8875    M. Bazelak

dla rodziców i uczniów Komunikat w sprawie przebiegu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 w województwie kujawsko-pomorskim
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że liczba miejsc przygotowanych dla absolwentów szkól podstawowych i gimnazjów w szkołach publicznych i niepublicznych województwa kujawsko-pomorskiego wynosi 48 493, liczba absolwentów 39 489.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-07-15 08:19 / 8881    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl