strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Rekrutacja do szkół

dla rodziców i uczniów Rekrutacja 2019/2020 - informacja dla dyrektorów publicznych szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych ważna informacja
Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych uprzejmie przypominam, iż zgodnie z zarządzeniem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym, tj. 16 lipca 2019 r. do godziny 15.30 należy poinformować Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w Państwa szkołach.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-07-12 10:03 / 8876    M. Bazelak

dla rodziców i uczniów Rekrutacja 2019/2020 - informacja dla rodziców i uczniów
Informacja o procedurze odwoławczej w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum i absolwentów szkoły podstawowej oraz do publicznej szkoły dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i publicznej szkoły policealnej na rok szkolny 2019/2020.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-07-09 14:48 / 8878    A. Herbut-Giżyńska

dla rodziców i uczniów Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko-pomorskim
Przepisy prawa oświatowego wskazują, że jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. Szczegółowy harmonogram postępowania uzupełniającego do publicznych szkół w województwie kujawsko-pomorskim jest zawarty w Zarządzeniu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-07-05 13:36 / 8877    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Zmiana zarządzenia Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 ważna informacja
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1093) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1094) następuje zmiana zarządzenia Nr 9/2019 i Zarządzenia Nr 10/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2019-06-13 10:21 / 8852    M. Bazelak

dla rodziców i uczniów Wykaz szkół: liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła I stopnia w roku szkolnym 2018/2019 ważna informacja
Informacja o LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH I BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA opracowana na podstawie Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2018 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2019-05-31 10:49 / 8809    A. Herbut-Giżyńska

informacje ogólne Komunikat w sprawie wykazu konkursów ważna informacja
Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum oraz uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2019-02-28 11:02 / 8698    E. Balana-Mroczkowska

dla rodziców i uczniów Zarządzenie Nr 10/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 ważna informacja
Zarządzenie Nr 10/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do: klas I publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum w województwie kujawsko-pomorskim.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-01-30 10:45 / 8621    A. Herbut-Giżyńska

dla rodziców i uczniów Zarządzenie Nr 9/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 ważna informacja
Zarządzenie Nr 9/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-01-30 10:45 / 8622    A. Herbut-Giżyńska

dla rodziców i uczniów Liczba wolnych miejsc 2018/2019 - szkoły policealne, szkoły dla dorosłych
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 28/2018 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych - trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim w załączeniu informacja o liczbie wolnych miejsc według informacji przekazanych przez dyrektorów szkół.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2019-01-15 13:13 / 8598    A. Herbut-Giżyńska

dla rodziców i uczniów Informacje MEN - Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kampanię informacyjną, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjów, dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Informacje z przeznaczeniem dla uczniów i ich rodziców będą aktualizowane i uzupełniane o nowe treści.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2018-09-07 10:09 / 8278    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl