strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Wychowanie przedszkolne

2015-08-17 11:21 / 5601   M. Bazelak dla rodziców i uczniów
Publikacja „Indywidualizacja w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”.

Szanowni Państwo.

 

Indywidualizacja w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej to poradnik napisany w ujęciu od teorii do praktyki, z myślą o dyrektorach, nauczycielach przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego i rodzicach oraz przedstawicielach organów prowadzących. We współczesnym świecie szczególnie ważna jest kwestia indywidualizacji procesu edukacyjnego. Konieczne jest zatem dostrzeżenie ich różnic pomiędzy poszczególnymi wychowankami oraz wychodzenie naprzeciw potrzebom, możliwościom, zainteresowaniom, celem stworzenia im optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju.

 

Mamy nadzieję, że zaproponowane rozwiązania programowe, metodyczne i organizacyjne, ułatwią nauczycielom planowanie i realizację działań wychowawczo-dydaktycznych. Warto podkreślić, że ww. tytuł jest kolejną pozycją po „Diagnozie przedszkolnej” (2011) i „Jak pracować z dzieckiem sześcioletnim” (2013). 

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacją przygotowaną przez Zespół Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl