strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Konferencje i spotkania

2022-02-22 14:01 / 10685   A. Nicpoń dla nauczycieli
Seminarium „Wychowanie w szkole - klasie szkolnej - perspektywa personalistyczna”

Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii w Instytucie Pedagogiki KUL organizuje w II semestrze 2022 roku cykliczne seminarium wymiany doświadczeń pedagogicznych o zasięgu krajowym, a w sytuacji zwiększonego zainteresowania również z udziałem osób z innych krajów. 

Tytuł planowanego seminarium: Wychowanie w szkole – klasie szkolnej – perspektywa personalistyczna.

Adresatami seminarium będą dyrektorzy szkół, wychowawcy klas i nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej. Zajęcia będą odbywać się raz w miesiącu, w piątki w godz. 13.00 – 17.00, w formie zdalnej na platformie Teams. Na strukturę seminarium będą się składać 2 godz. wykładu z zakresu wychowania personalistycznego oraz 3 godz. zajęć konwersatoryjnych w trzech grupach: dyrektorzy szkół, wychowawcy klas oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 4.03. 2022 r. Po otrzymaniu kart zgłoszenia każdy uczestnik otrzyma szczegółowy program poszczególnych seminariów.

W załączeniu karta zgłoszenia.

Dane Organizatora:

Al. Racławickie 14

20–950 Lublin

e–mail: seminarium22@kul.pl
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl