strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Konferencje i spotkania

2022-05-31 08:40 / 10877   E. Podgórska dla nauczycieli
Profilaktyka Połączeń - Ogólnopolska Konferencja Profilaktyki i Zdrowia Psychicznego Młodzieży

Ogólnopolska Konferencja Profilaktyki i Zdrowia Psychicznego Młodzieży -  Profilaktyka Połączeń odbędzie się 13 czerwca 2022 r. w Warszawie w formie stacjonarnej oraz online. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja "Wypłyń na głębię". Konferencja jest odpowiedzią na pytanie, co można robić, aby wyposażać młodzież, nauczycieli oraz rodziców w narzędzia chroniące przed zachowaniami ryzykownymi i destrukcyjnymi. Omówione zostaną prace naukowe opisujące wpływ pandemii na kondycję psychofizyczną młodzieży w wieku szkolnym oraz obserwacje w tym zakresie.

Konferencja jest skierowana do nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów szkolnych, dyrektorów, a także innych osób pracujących z młodzieżą.

Data:
13.06.2022

Godziny:
8:30-16:30

 
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl