strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Konferencje i spotkania

2023-02-13 14:34 / 11363   A. Nicpoń dla nauczycieli
ARCHI-PRZYGODY 2023

„ARCHI-PRZYGODY” to program zakresu edukacji architektonicznej stworzony dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Stanowi propozycję przeprowadzenia zajęć o tematyce przybliżającej rozumienie pojęcia architektura, a także wprowadzającej w kulturę życia.

 

Główne założenia programu skupiają się wokół: sensorycznego nabywania przez dzieci świadomości przestrzeni, w której się poruszają i którą zamieszkują, kształtowania w dzieciach zrozumienia procesu projektowania i realizacji budowli oraz docenienie tradycji architektonicznych.

 

Cele jakie stawia przed sobą nasz program to rozwijanie u dzieci wrażliwości estetycznej, promowanie świadomości społecznej, rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci, propagowanie twórczego myślenia, nabywanie kompetencji językowych i komunikacyjnych poprzez poszerzanie słownictwa w zakresie dotyczącym architektury.

 

Realizacja Programu polega na przeprowadzeniu około 10 Warsztatów w siedzibie zakwalifikowanej do Programu Instytucji, przez Edukatorów i Koordynatorów, którzy uczestniczyli w przygotowanych przez NCK Szkoleniach, na podstawie materiałów zapewnionych przez NCK.

 

Obecnie do 15 lutego trwa nabór dla przedszkoli, szkół i instytucji kultury. Nabór dla edukatorów będzie otwarty 24 lutego br.

Aktualne informacje o programie znajdują się na stronie: https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/archi-przygody/aktualnosci/przygotujcie-sie-na-archi-przygody-2023-.
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl