strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Doskonalenie i kształcenie

2023-10-12 14:14 / 11753   W. Guziński dla nauczycieli
Szkolenie e-learningowe nt. "Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie"

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie e-learningowe nt. "Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie". Szkolenie jest skierowane do dyrektorów szkół i nauczycieli, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli oraz wojewódzkich, rejonowych i szkolnych koordynatorów programu Szkoła Promująca Zdrowie. 

Termin szkolenia: 05-30 października 2023 r.

Cele szkolenia: 

1. Zapoznanie uczestników z koncepcją programu Szkoła Promująca Zdrowie.

2. Podniesienie kompetencji uczestników w zakresie tworzenia, planowania i ewaluacji działań prozdrowotnych w szkołach promujących zdrowie.

 

W szkoleniu można wziąć udział wyłącznie po wcześniejszym zapisaniu się za pomocą formularza elektronicznego. Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w kursie tych z Państwa, którzy nie brali udziału w poprzednich edycjach. Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły do 26 października 2023 r. Wszystkie zapisane osoby, które spełnią kryteria otrzymają od kierownika formy doskonalenia instrukcję do logowania wraz z jednorazowym kodem dostępu. 


O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w szkole lub w placówce doskonalenia nauczycieli lub pełnienia roli koordynatora programu Szkoła Promująca Zdrowie. 


Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy.


Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Kontakt: Valentina Todorovska-Sokołowska e-mail: valentina.todorovska@ore.edu.pl


Link do rekrutacji: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6989
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl