strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Doskonalenie i kształcenie

dla nauczycieli Projekt dla nauczycieli z Polski, Białorusi, Niemiec, Rosji i Ukrainy
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz EU-Russia Civil Society Forum organizują dla nauczycieli z Polski, Białorusi, Niemiec, Rosji i Ukrainy cykl webinariów, które zostaną poświęcone edukacji historycznej i będą prowadzone przez międzynarodowy zespół szkoleniowy. Projekt ten jest częścią programu historycznego “Confronting Memories”, który z powodzeniem realizowany jest przez EU-Russia Civil Society Forum. Ponadto uczestnicy zostaną zaproszeni na wycieczkę studyjną do Krzyżowej, w ramach której będą mieli szansę poznać pozostałych uczestników projektu, podjąć dyskusję i wymienić się opiniami na temat nauczania historii oraz wziąć udział w specjalnym programie kulturalnym.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-04-12 11:26 / 10111    M. Babyszka

informacje ogólne WF z AWF – czas start! Ruszają zapisy na szkolenia dla nauczycieli
Od 8 kwietnia każdy chętny nauczyciel wychowania fizycznego ze szkoły podstawowej, średniej i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej może zapisać się na szkolenie. Nie musi tego zrobić pierwszego dnia. Rejestracja będzie otwarta do końca roku szkolnego. Każdy nauczyciel może wziąć udział tylko w 1 szkoleniu. Będzie ono kompleksowe i obejmie zagadnienia dotyczące metod przeciwdziałania skutkom hipokinezji – bezczynności ruchowej, izolacji społecznej czy zdrowotnym, pojawiającym się w związku z pandemią. Podczas warsztatów poruszane będą również kwestie psychologiczne.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-04-09 10:57 / 10112    K. Zaremba

dla nauczycieli Konkurs na stanowisko nauczyciela w zagranicznych placówkach oświatowych
Minister Edukacji i Nauki ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciela w zagranicznych placówkach oświatowych według programów nauczania obowiązujących w Szkołach Europejskich.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-03-17 14:00 / 10064    S. Koniczyński

dla nauczycieli Szkolenie nt.: „Współczesna Francja i nauczanie języka francuskiego"
WYDZIAŁ ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI - Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze oraz Instytut Francuski w Polsce, zapraszają na bezpłatne szkolenie online „Współczesna Francja i nauczanie języka francuskiego – aktualizacja wiedzy o społeczno-kulturowej rzeczywistości i wykorzystanie jej w praktyce pedagogicznej”
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-03-02 09:32 / 10026    S. Koniczyński

dla nauczycieli Szkolenie dla nauczycieli na temat: „Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej”
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą zaprasza nauczycieli szkół i przedszkoli do udziału w szkoleniu „Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej”. Szkolenie obejmuje spotkanie prowadzone przez społecznego edukatora diabetologicznego z Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-02-25 08:29 / 10008    A. Borysiak

dla nauczycieli ANKIETA POTRZEB LOGOPEDÓW W KONTEKŚCIE DIAGNOZY I TERAPII DZIECI DWUJĘZYCZNYCH (I WIELOJĘZYCZNYCH)
Na prośbę Zakładu Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zwracamy się do wszystkich logopedów praktyków, by wypełniając ankietę, podzielili się swoimi doświadczeniami z prowadzenia diagnozy i terapii dzieci dwujęzycznych. Dzięki temu możliwe będzie lepsze poznanie sytuacji i potrzeb logopedów w tym zakresie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-02-04 14:55 / 9969    A. Borysiak

dla nauczycieli Opiekun stażu nauczyciela polonijnego - bezpłatne webinarium
1 stycznia 2021 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy Karty Nauczyciela regulująca awans zawodowy nauczycieli pracujących poza Polską. Szczegółowe informacje zawiera rozdział 3b ww. Ustawy. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki realizuje zadanie awansu zawodowego nauczycieli polonijnych. Ścieżka awansu jest zbliżona do tej, która pokonują nauczyciele pracujący w polskich szkołach, a uzyskany dokument jest tożsamy z otrzymywanym w kraju. Każdy z nauczycieli polonijnych będzie miał przydzielonego opiekuna stażu, który będzie wspierał nauczyciela polonijnego. Opiekun powinien rekrutować się ze szkoły w Polsce lub ze Szkoły Polskiej przy placówce dyplomatycznej i posiadać minimum stopień nauczyciela mianowanego. Zapraszamy wszystkich chętnych nauczycieli do zaangażowania się w to zadanie. Bliższe informacje zostaną przekazane na spotkaniu on-line w dniu 29 stycznia 2021 roku o godz. 17.00.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-01-25 10:26 / 9935    K. Zaremba

dla nauczycieli Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym – szkolenia dla kadry publicznych placówek doskonalenia nauczycieli
Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenia z zakresu wdrażanych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-12-11 13:20 / 9894    E. Podgórska

dla nauczycieli Projektu "Proces wspomagania kompetencji kluczowych - szkolenia i doradztwo"
Jest to bezpłatny projekt "Proces wspomagania kompetencji kluczowych - szkolenia i doradztwo", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, nr umowy o dofinansowanie: UDA-POWR.02.10.00-00-7028/19-00. Projekt ma na celu zaktualizowanie/poszerzenie wiedzy pracowników systemu wspomagania oraz trenerów, na temat kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych w procesie edukacji. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestnika.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-12-10 11:12 / 9890    K. Mikulski

dla nauczycieli Kurs dla nauczycieli pn. "Exploring Nature - Based Solutions in Your Classroom"
European Schoolnet będący organizacją łączącą ministerstwa edukacji, w ramach programu Scientix organizuje kurs dla nauczycieli pn. "Exploring Nature - Based Solutions in Your Classroom". NBS to rozwiązania inspirowane naturą i wspierające naturę, które są opłacalne, a jednocześnie przynoszą korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-12-02 13:01 / 9874    K. Mikulski


<<< nowsze informacje     1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl