strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Fundusze strukturalne

2011-07-06 12:58 / 2161   A. Borysiak informacje ogólne
Projekt "Szkoł@ właśnie dla Ciebie"

Z analizy wyników badań ankietowych przeprowadzonych na zakończenie wynika, że Projekt przyczynił się również  do:

  • poprawy umiejętności komunikacyjnych
  • wzrostu umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami
  • upowszechnienia kształcenia ustawicznego
  • wzrostu pewności siebie
  • podniesienia świadomości uczestników  w zakresie korzyści płynących z kształcenia ustawicznego
  • zmniejszenia obaw związanych z podejmowaniem nowych zadań
  • wzrostu samooceny a także lepszego ukierunkowania zawodowego osób dorosłych w naszym regionie.

Pod koniec kwietnia i  na początku czerwca 2011 r. w siedmiu Szkołach Partnerskich odbyły się spotkania podsumowujące, ze słuchaczami, którzy ukończyli szkołę, podczas których wręczono świadectwa ukończenia szkoły i certyfikaty uczestnictwa w Projekcie.

 

Najlepsi słuchacze otrzymali również nagrody książkowe.

 

27 czerwca 2011 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu zorganizowano seminarium podsumowującego Projekt dla kadry zarządzającej, doradców zawodowych, administratorów sieci i nauczycieli e-learningu, w spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

 

Projekt ukończyło 856 słuchaczy szkół dla dorosłych.

 

<<< poprzednia strona     1  [2]     następna strona >>>© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl