strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

dla rodziców i uczniów IV edycja programu stypendialnego Indeks2Star dla zdolnych maturzystów
Ruszyła IV edycja projektu stypendialnego dla maturzystów Indeks Start2Star! To nowatorski program stypendialny, obejmujący cały, nawet pięcioletni okres studiów. Jego głównym celem jest zapewnienie wybranej grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych społecznie maturzystów, pochodzących z niezamożnych rodzin, środków finansowych na odbycie studiów. Fundatorem programu jest w całości Fundacja Leszka Czarneckiego. Jeżeli jesteś: uczniem ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, w tym roku szkolnym będziesz zdawać maturę, chcesz studiować, masz dobre wyniki w nauce (średnia ocen powyżej 4,0 w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej), aktywnie działasz po zajęciach lekcyjnych, w Twojej rodzinie miesięczny dochód netto na osobę nie przekroczył 800 zł od dwóch lat podatkowych - zgłoś się do programu stypendialnego Indeks Start2Star! Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 23 maja 2011 roku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-05-05 08:33 / 2034    A. Borysiak

dla rodziców i uczniów Stypendia Pomostowe na I rok studiów.
Program Stypendiów Pomostowych adresowany jest do maturzystów 2011, którzy dostaną się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-04-08 12:57 / 1986    A. Borysiak

informacje ogólne Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji Narodowej
Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji Narodowej odbędzie się 25 listopada 2010 r. w Bydgoszczy, o godz. 11:00, w Sali Kameralnej Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych, ul. Szwalbego 1.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2010-11-22 07:50 / 1652    J. Popielewski

dla rodziców i uczniów Lista Sypendystów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2010/2011
W załączeniu zamieszczamy zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów - Pana Donalda Tuska, listę stypendystów na rok szkolny 2010/2011.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2010-11-05 12:14 / 1619    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Stypendyści ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że znana jest już lista osób, które otrzymają stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2009/2010.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2010-10-28 09:26 / 1589    K. Mikulski

dla rodziców i uczniów Program stypendialny Fudacji "ORLEN - DAR SERCA"
Zarząd Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” ogłasza Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów dzieciom i młodzieży w roku szkolnym 2010/2011. Jednym z najważniejszych celów, jakie w swojej działalności stawia sobie Fundacja „ORLEN – DAR SERCA”, jest pomoc młodzieży w zdobyciu wykształcenia, w realizacji swoich pasji i marzeń. Ten cel realizowany już od 5 lat poprzez fundacyjne programy stypendialne. Stypendystami Fundacji było dotychczas 272 uczniów i 97 studentów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 3 2010-07-09 09:15 / 1340    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów "Zdolni na start - II edycja" - nabór stypendystów na rok szkolny 2010/2011
W dniu 7 czerwca 2010 r. rozpoczyna się, zakończy się 23 lipca 2010 r. nabór wniosków stypendialnych dla szczególnie uzdolnionych uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu „Zdolni na start – II edycja”. Zasady rekrutacji stypendystów zostały zmienione w stosunku do naboru na rok 2009/2010 z uwagi na wyższą liczbę stypendiów do przyznania w nowym roku szkolnym. UWAGA! Stypendia nie są przyznawane za osiągnięcia artystyczne i sportowe.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 1 2010-06-23 12:13 / 1237    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej ważna informacja
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty uprzejmie przypomina o konieczności przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz do Stypendium MEN na rok szkolny 2010/2011, na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2009/2010.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2010-06-18 20:33 / 1299    J. Popielewski

dla rodziców i uczniów Stypendia Fundacji Świętego Mikołaja
Fundacja Świętego Mikołaja realizuje Program Stypendialny Solidarni. Jest on skierowany do dzieci osieroconych z rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych, samotnych matek oraz zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Ma on na celu przede wszystkim długofalową, wieloletnią pomoc uzdolnionym dzieciom, jest także szansą promocji szkół oraz okazją do nawiązania bliskiej współpracy z absolwentami.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2010-05-21 14:45 / 1227    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Uroczyste wręczenie dyplomów Stypendystom Ministra Edukacji Narodowej ważna informacja
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2009-10-27 15:05 / 818    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     9  10  11  12  13  14  15  [16]  17  18  19     starsze informacje >>>
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl