strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

dla rodziców i uczniów Projekt stypendialny „Zdolni na start - IV edycja”
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje o możliwości uzyskania stypendium dla ucznia zdolnego (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) w ramach IV edycji ZDOLNI NA START. Termin składania wniosków: do 20 IX 2013 roku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2013-09-13 15:14 / 3869    M. Bazelak

dla rodziców i uczniów „Indeks marzeń” dla niepełnosprawnych maturzystów
Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” ogłasza II edycję konkursu „Indeks marzeń” adresowanego do niepełnosprawnych maturzystów, którzy z powodu trudnej sytuacji materialnej porzucili marzenia o studiach. Zgłoszenia można wysyłać do 15 września.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-09-13 15:13 / 3873    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Stypendium Fundacji Efekt Motyla
Stypendium przeznaczone jest dla uczniów zdolnych i zmotywowanych do nauki, których trudna sytuacja materialna utrudnia zdobywanie wiedzy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2013-06-28 12:17 / 3751    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Stypendium Prezesa Rady Ministrów ważna informacja
Uprzejmie przypominamy o konieczności przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2013/2014, na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2012/2013.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2013-06-24 08:24 / 3673    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ważna informacja
Nawiązując do postanowień art.90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. Nr 106, poz. 890), uprzejmie przypominamy o konieczności przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2013/2014.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2013-06-24 08:24 / 3712    A. Wnorowski

dla rodziców i uczniów Program pomocy wybitnie zdolnym
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uczniom szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, plastycznych, baletowych i muzycznych, organizując sytuacje sprzyjające rozwojowi uzdolnień specjalnych i rozwojowi ogólnemu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-06-13 15:11 / 3728    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów III edycja programu stypendiów licealnych Marzenie o Nauce
Program stypendialny Marzenie o Nauce skierowany jest do zdolnej młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich kończącej gimnazjum. Osoby, które zgłoszą się do programu i pomyślnie przejdą proces rekrutacyjny oraz zostaną przyjęci do szkoły wskazanej przez EFC mogą liczyć na wsparcie podczas całego okresu nauki w najlepszym liceum w regionie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-01-03 08:47 / 3290    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Konkurs - 2-letnie stypendia do międzynarodowych Szkół Zjednoczonego Świata oraz do wybranych szkół prywatnych
Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata od 1991r. prowadzi konkurs, którego nagrodami są 2-letnie stypendia do międzynarodowych Szkół Zjednoczonego Świata we Włoszech, Norwegii, Bośni, USA i Indiach oraz do kilkunastu prywatnych szkół brytyjskich. Konkurs adresowany jest do uczniów pierwszych klas liceów ogólnokształcących, wyróżniających się dobrymi wynikami w nauce i znaczącymi osiągnięciami pozaszkolnymi oraz posiadających dobrą znajomość języka angielskiego (szczegóły w załączniku).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2013-01-02 15:03 / 3253    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Ministra Edukacji Narodowej
Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Ministra Edukacji Narodowej w województwie kujawsko-pomorskim odbędzie się 18 grudnia 2012 r. o godz. 12.00, w sali 145 Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 3.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-12-11 14:16 / 3243    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Lista stypendystów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2012/2013
W załączeniu zamieszczamy zatwierdzoną listę stypendystów Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/2013. O miejscu i terminie wręczenia dylomów stypendystom zostaniecie Państwo poinformowani odrębym komunikatem.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2012-11-21 11:27 / 3182    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17     starsze informacje >>>
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl