strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

informacje ogólne Fundacja ORLEN - DAR SERCA dla młodych mistrzów chemii
Fundacja ORLEN – DAR SERCA sfinansuje edukację najlepszych młodych chemików, którzy wezmą udział w programie „Mistrzowie CHEMII”. To nowy program stypendialny adresowany do uczniów kończących w tym roku szkoły gimnazjalne. Rekrutacja do programu wystartowała 16 kwietnia, a na stronie internetowej Fundacji dostępny jest formularz on-line dla kandydatów do stypendium. Fundacja ORLEN DAR SERCA chce promować zdolnych uczniów, wykazujących szczególne zainteresowanie chemią i przedmiotami ścisłymi. Szczegółowe informacje związane z rekrutacją do programu „Mistrzowie CHEMII” znajdują się w regulaminie. Zachęcamy uczniów, kończących niebawem gimnazjum, którzy pasjonują się chemią i naukami przyrodniczymi, do zapoznania się z warunkami rekrutacji i uczestnictwa w programie oraz przesyłania zgłoszeń w terminach wskazanych regulaminem.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2012-05-15 10:56 / 2771    A. Koziołkiewicz

dla rodziców i uczniów Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, plastycznych, baletowych i muzycznych, organizując sytuacje sprzyjające rozwojowi uzdolnień specjalnych i rozwojowi ogólnemu. Nominacje Funduszu są przyznawane osobom, które mają znaczące osiągnięcia i chcą pracować nad swoim rozwojem. Fundusz zapewnia bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, takich jak: obozy naukowe, warsztaty badawcze, seminaria, organizuje warsztaty muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy; stypendystom pomaga też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych, w obozach języków obcych. Wnioski o pomoc Funduszu powinny wpłynąć do Biura Funduszu do 15 czerwca br.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-05-09 14:54 / 2760    A. Borysiak

dla rodziców i uczniów Program pomocy wybitnie zdolnym
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, plastycznych, baletowych i muzycznych, organizując sytuacje sprzyjające rozwojowi uzdolnień specjalnych i rozwojowi ogólnemu. Fundusz zapewnia bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, takich jak: obozy naukowe, warsztaty badawcze, seminaria, organizuje warsztaty muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy; stypendystom pomaga też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych, w obozach języków obcych. Nowe wnioski o pomoc Funduszu powinny wpłynąć do Biura Funduszu do 15 czerwca. Mogą być złożone przez każdą instytucję czy osobę, również przez bezpośrednio zainteresowanego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-04-23 14:44 / 2743    A. Koziołkiewicz

dla rodziców i uczniów Projekt stypendialny "Klasa BGŻ"
Projekt "Klasa BGŻ" to autorski program stypendialny Fundacji BGŻ, realizowany od 2003 roku. Aktualnie, w pięciu szkołach w miastach akademickich, bierze w nim udział 179 uczniów. 228 absolwentów z powodzeniem studiuje na uczelniach wyższych bądź już rozpoczyna pracę. Fundacja BGŻ rozpoczyna obecnie rekrutację kandydatów do Projektu na rok szkolny 2012/2013. Od tego roku kandydaci mogą ubiegać się o miejsce w projekcie za pomocą aplikacji on-line dostępnej na stronie www.fundacja.bgz.pl. W tym roku wyjątkowo, równolegle, możliwa będzie także aplikacja drogą standardową za pomocą kwestionariusza rekrutacyjnego w wersji papierowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2012-03-08 13:33 / 2651    A. Koziołkiewicz

dla rodziców i uczniów V edycja programu stypendialnego Indeks Start2Star dla zdolnych maturzystów
Indeks Start2Star to projekt, dzięki któremu niezamożnym i zdolnym maturzystom zapewniamy finansowanie przez cały okers studiów, a stypedia wynoszą po 1300 zł brutto miesięcznie. Udział w programie mogą wziąć osoby, których miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekroczył 1000 zł netto w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych. Warunkiem aplikowania jest średnia ocen powyżej w 4.0 w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej oraz wykazanie się aktywnością społeczną i przedsiębiorczością. Kandydatom pozostawiamy pełną swobodę wyboru uczelni i kierunku. Podstawą ubiegania się o stypedium w ramach I etapu rekrutacji jest zarejestrowanie się oraz wypełnienie formularza na stronie internetowej Fundacji www.paga.org.pl/projekty/indeks_start2star w terminie do 16 maja 2012r. II etap rekrutacji odbywa się w maju i składa się z przesłuchania przed Komisją Stypedialną w Warszawie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-02-22 12:19 / 2615    A. Koziołkiewicz

dla rodziców i uczniów Uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej ważna informacja
Uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej odbędą się w następujących terminach...
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-11-10 14:49 / 2417    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Lista stypendystów Ministra Edukacji Narodowej - 2011 r.
W załączeniu zamieszczamy zatwierdzoną listę stypendystów Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2011/2012.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2011-11-02 14:04 / 2403    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Ogólnopolski program stypendiów licealnych AKROPOL
Edukacyjna Fundacja Czerneckich informuje o inauguracji ogólnopolskiego programu stypendiów licealnych AKROPOL. Jest to największa tego typu inicjatywa w Polsce, jeśli nie w Europie, w całości finansowana ze środków prywatnych, zarządzana przez Edukacyjną Fundację Czerneckich EFC.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-10-05 09:26 / 2324    K. Mikulski

dla rodziców i uczniów Lista stypendystów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2011/2012
W załączeniu zamieszczamy zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów - Pana Donalda Tuska, listę stypendystów na rok szkolny 2011/2012.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2011-10-03 14:51 / 2320    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Nabór stypendystów na rok szkolny 2011/2012 w ramach projektu „Zdolni na start – III edycja” ważna informacja
W dniach 16 sierpnia - 23 września 2011 r. odbędzie się nabór wniosków stypendialnych dla szczególnie uzdolnionych uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu „Zdolni na start – III edycja”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-08-12 11:40 / 2129    A. Borysiak


<<< nowsze informacje     8  9  10  11  12  13  [14]  15  16  17  18     starsze informacje >>>
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl