strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

dla rodziców i uczniów "Edukacja - krok do lepszej przyszłości"
Ogłoszony został konkurs stypendialny stypendiów motywacyjnych Ministra Administracji i Cyfryzacji dla uczniów pochodzenia romskiego uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych. Swoją kandydaturę mogą zgłosić Romowie, którzy mają obywatelstwo polskie, uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych w systemie dziennym bądź złożyli papiery do szkoły ponadgimnazjalnej. Również absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy ukończą naukę będą mogli otrzymać stypendium. Rekrutacja odbędzie się na terenie całej Polski.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 5 2012-08-28 12:23 / 2932    A. Koziołkiewicz

dla rodziców i uczniów Konkurs "Moje Stypendium - Opowieści stypendialne!"
Zadaniem uczestników Konkursu jest podzielenie się historiami, doświadczeniami i wspomnieniami z bycia stypendystą, pokazanie tego, jakie możliwości dało im stypendium i jak je wykorzystali, opowiedzenie o tym, co udział w programie stypendialnym zmienił. Swoją stypendialną opowieść można stworzyć pisząc krótki tekst, kręcąc filmik, robiąc zdjęcia, prowadząc blog lub fotoblog. Prace finalistów Konkursu „Moje Stypendium – Opowieści Stypendialne" zostaną zaprezentowane na portalu www.mojestypendium.pl, gdzie Internauci w głosowaniu wybiorą ich zdaniem najlepsze. Na zwycięzców czekają tablety multimedialne i inne nagrody rzeczowe. Zgłoszenia konkursowe można przesyłać do 10 września 2012 r. Konkurs jest adresowany do byłych i obecnych stypendystów, krajowych i zagranicznych programów stypendialnych. Do Konkursu można nadsyłać prace indywidualnie lub zespołowo (max. 3 osoby w zespole).Organizatorami Konkursu są Fundacja Orange i Fundacja Dobra Sieć.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-07-02 14:43 / 2879    A. Koziołkiewicz

dla rodziców i uczniów Stypendia dla uczniów od Fundacji ORLEN - DAR SERCA
Fundacja ORLEN – DAR SERCA rozpoczęła nabór do ósmej edycji Ogólnopolskiego Programu Stypendialnego dla dzieci i młodzieży na rok szkolny 2012/2013. O stypendium mogą ubiegać się zdolni uczniowie, którzy mają nie tylko osiągnięcia w nauce, ale odnoszą także sukcesy pozaszkolne i są zaangażowani w życie lokalnych społeczności. Zachęcamy uczniów do aplikowania o stypendia Fundacji ORLEN – DAR SERCA. W procesie wyboru, szczególną uwagę będziemy zwracać na ponadprzeciętne wyniki w nauce, sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz zaangażowanie w działania społeczne. Program stypendialny Fundacji skierowany jest w sposób szczególny do młodzieży z rodzin niezamożnych, która bez dodatkowego wsparcia finansowego nie miałaby możliwości realizowania swoich pasji i zainteresowań.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2012-07-02 14:37 / 2867    A. Koziołkiewicz

informacje ogólne Konkurs "Moje Stypendium - Opowieści Stypendialne"
Zadaniem uczestników Konkursu "Moje Stypendium - Opowieści Stypendialne" jest podzielenie się historiami, doświadczeniami i wspomnieniami z bycia stypendystą, pokazanie tego, jakie możliwości dało im stypendium i jak je wykorzystali, opowiedzenie o tym, co udział w programie stypendialnym zmienił w ich życiu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2012-06-06 10:08 / 2834    A. Koziołkiewicz

dla dyrektorów i samorządów Stypendium Prezesa Rady Ministrów ważna informacja
Nawiązując do postanowień art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 25702 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do do spraw oświaty iwychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890) uprzejmie przypominamy o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2012/2013, na podstawie wybitnych osiągnięć ucznio w roku szkolnym 2011/2012.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2012-06-05 14:14 / 2815    K. Mikulski

dla rodziców i uczniów Fundusz Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich
W ramach działalności Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, w tym roku odbędzie się szesnasta edycja przyznawania stypendiów wybitnie uzdolnionym uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Pomoc Funduszu przeznaczona jest dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w wieku 10 – 17 lat. Wnioski o pomoc powinny składać osoby zainteresowane uzyskaniem stypendium. Formularze wniosków można uzyskać w Fundacji „Porozumienie bez barier” w drugiej połowie kwietnia. Termin przyjmowania wniosków upływa 25 lipca każdego roku. Stypendia przekazywane są: na przełomie listopada/grudnia – dotacja finansowa jednorazowa lub przez okres 12 miesięcy począwszy od listopada/grudnia dotacja finansowa wypłacana w ratach. Laureaci nie mogą ubiegać się o powtórne otrzymanie stypendium z Funduszu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2012-05-15 11:05 / 2777    A. Koziołkiewicz

informacje ogólne Fundacja ORLEN - DAR SERCA dla młodych mistrzów chemii
Fundacja ORLEN – DAR SERCA sfinansuje edukację najlepszych młodych chemików, którzy wezmą udział w programie „Mistrzowie CHEMII”. To nowy program stypendialny adresowany do uczniów kończących w tym roku szkoły gimnazjalne. Rekrutacja do programu wystartowała 16 kwietnia, a na stronie internetowej Fundacji dostępny jest formularz on-line dla kandydatów do stypendium. Fundacja ORLEN DAR SERCA chce promować zdolnych uczniów, wykazujących szczególne zainteresowanie chemią i przedmiotami ścisłymi. Szczegółowe informacje związane z rekrutacją do programu „Mistrzowie CHEMII” znajdują się w regulaminie. Zachęcamy uczniów, kończących niebawem gimnazjum, którzy pasjonują się chemią i naukami przyrodniczymi, do zapoznania się z warunkami rekrutacji i uczestnictwa w programie oraz przesyłania zgłoszeń w terminach wskazanych regulaminem.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2012-05-15 10:56 / 2771    A. Koziołkiewicz

dla rodziców i uczniów Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, plastycznych, baletowych i muzycznych, organizując sytuacje sprzyjające rozwojowi uzdolnień specjalnych i rozwojowi ogólnemu. Nominacje Funduszu są przyznawane osobom, które mają znaczące osiągnięcia i chcą pracować nad swoim rozwojem. Fundusz zapewnia bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, takich jak: obozy naukowe, warsztaty badawcze, seminaria, organizuje warsztaty muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy; stypendystom pomaga też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych, w obozach języków obcych. Wnioski o pomoc Funduszu powinny wpłynąć do Biura Funduszu do 15 czerwca br.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-05-09 14:54 / 2760    A. Borysiak

dla rodziców i uczniów Program pomocy wybitnie zdolnym
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, plastycznych, baletowych i muzycznych, organizując sytuacje sprzyjające rozwojowi uzdolnień specjalnych i rozwojowi ogólnemu. Fundusz zapewnia bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, takich jak: obozy naukowe, warsztaty badawcze, seminaria, organizuje warsztaty muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy; stypendystom pomaga też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych, w obozach języków obcych. Nowe wnioski o pomoc Funduszu powinny wpłynąć do Biura Funduszu do 15 czerwca. Mogą być złożone przez każdą instytucję czy osobę, również przez bezpośrednio zainteresowanego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-04-23 14:44 / 2743    A. Koziołkiewicz

dla rodziców i uczniów Projekt stypendialny "Klasa BGŻ"
Projekt "Klasa BGŻ" to autorski program stypendialny Fundacji BGŻ, realizowany od 2003 roku. Aktualnie, w pięciu szkołach w miastach akademickich, bierze w nim udział 179 uczniów. 228 absolwentów z powodzeniem studiuje na uczelniach wyższych bądź już rozpoczyna pracę. Fundacja BGŻ rozpoczyna obecnie rekrutację kandydatów do Projektu na rok szkolny 2012/2013. Od tego roku kandydaci mogą ubiegać się o miejsce w projekcie za pomocą aplikacji on-line dostępnej na stronie www.fundacja.bgz.pl. W tym roku wyjątkowo, równolegle, możliwa będzie także aplikacja drogą standardową za pomocą kwestionariusza rekrutacyjnego w wersji papierowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2012-03-08 13:33 / 2651    A. Koziołkiewicz


<<< nowsze informacje     9  10  11  12  13  [14]  15  16  17  18  19     starsze informacje >>>
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl