strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2021-10-26 09:25 / 10454   B. Błaszczyk dla dyrektorów i samorządów
Odpowiedzialność karna dyrektorów szkół, pracodawców i organizatorów wypoczynku

Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pragnie zwrócić uwagę dyrektorów szkół oraz pracodawców, organizatorów wychowania, edukacji, wypoczynku, leczenia oraz opieki nad małoletnimi na problem odpowiedzialności karnej spoczywającej na nich w związku z niedopełnieniem obowiązku uzyskania informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym o popełnionych przestępstwach seksualnych przez osoby zatrudniane.

 

Instytut zachęca do zapoznania się z artykułem jednego z naukowców Instytutu Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dra hab. Radosława Krajewskiego, prof. uczelni. Link do artykułu znajduje się poniżej.

 

Artykuł może stanowić cenne źródło wiedzy również dla dyrektorów szkół i placówek mających już utrwaloną dobrą praktykę postępowania w zakresie wspomnianego obowiązku. Jednak niektóre kwestie związane z przeciwdziałaniem przestępczości na tle seksualnym w kontekście zatrudniania osób mających lub mogących mieć styczność z dziećmi budzą wątpliwości i rozbieżności interpretacyjne. Analizy zawarte w polecanym artykule mogą okazać się przydatne także dla praktyki oświatowej przyczyniając się do profilaktyki zagrożeń małoletnich w przedmiotowym zakresie.

 

Rolą nauki jest między innymi podejmowanie starań o oddziaływanie na rzeczywistość społeczną. Polecając uwadze odbiorców poniższy artykuł, Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zachęca również do podzielenia się opinią poprzez udział w ankiecie. Jej wyniki zobrazują ocenę przydatności podejmowanych przez uczelnię działań na rzecz instytucji oświatowych.

 

Link do ankiety: 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=92TPPPIN502AmJHttZaT5L6k2RfZ0N9KsK7cJiTejepUQUU5S1VIOUsxUkNNWUdBS1haQzdWVjZLTy4u&fbclid=IwAR34WquEnTi-Cm7_iPBxSv8yaO1vYPI7wnoUY1-7CR6I4Hl--wLwAMAutfU
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl