strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2022-05-16 13:30 / 10857   I. Andrzejewska dla nauczycieli
Edukacja uchodźców z Ukrainy wyzwaniem dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Szkolenie poprowadzą: Mariusz Tokarski, główny specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej; Urszula Witkowska, naczelnik w Departamencie Kształcenia Ogólnego; Helena Maryjanowska, naczelnik w Departamencie Wychowania i Edukacji Włączającej; Dariusz Baran, główny wizytator w Departamencie Kształcenia Ogólnego; Monika Barwińska, radca w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym. Podczas szkolenia będą również obecni pracownicy Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej oraz Departamentu Kształcenia Ogólnego, którzy odpowiedzą na ewentualne pytania.

 

Rejestracja do dnia 18.05.2022 r.  

Link do formularza zgłoszeniowego:  

https://www.nist.gov.pl/edukacja/bezplatne-szkolenie-on-line-edukacja-uchodzcow-z-ukrainy-wyzwaniem-dla-nauczycieli-i-dyrektorow-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych-18-maja-2022-r,3822.html.

 

NIST zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia bądź zmiany terminu, jeśli wynikną nieprzewidziane trudności organizacyjne, uniemożliwiające przeprowadzenie szkolenia, o czym poinformujemy Państwa drogą email-ową przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, informacja taka znajdzie się również na stronie internetowej www.nist.gov.pl.

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Pan Mariusz Kocik, e-mail: mariusz.kocik@nist.gov.pl, tel. 510 872 795
Pani Katarzyna Wieczorek, e-mail: katarzyna.wieczorek@nist.gov.pl, tel. 500 165 778
Pani Paulina Czerwińska, e-mail: paulina.czerwinska@nist.gov.pl, tel. 690 470 988
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl