strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2022-06-10 14:29 / 10878   R. Ciechanowskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Korekta ogłoszenia wyników o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły podstawowe wraz z podaniem wysokości tego wsparcia

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, działając na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 27 marca 2019 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, w sprawie powierzenia Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty zadań związanych z realizacją modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zatwierdził listę organów, którym została przyznana dotacja w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

 

Zawarcie umowy, nastąpi niezwłocznie po zwiększeniu budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

 

up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Marek Gralik
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

 

Załączniki:

  1. Lista szkół, którym przyznano dofinansowanie w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 r.
  2. Lista organów, którym została przyznana dotacja w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 r.© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl