strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Nadzór pedagogiczny

2020-03-02 14:36 / 9368   T. Dąbrowski dla dyrektorów i samorządów
Minitorowanie arkusza nr 95

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek
,

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie informuje, iż zgodnie z Planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020 należy przeprowadzić monitorowanie w zakresie: „Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym” (arkusz nr 95). Arkusz zamieszczony na platformie SEO należy wypełnić do dnia 31 marca 2020 r. Arkusz wypełnia 30% publicznych i niepublicznych:

 

a) przedszkoli każdego rodzaju (ogólnodostępne, integracyjne, specjalne);

b) szkół każdego typu (podstawowa, ponadpodstawowa) i rodzaju (ogólnodostępna, integracyjna, specjalna);

c) placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.

 

W związku z powyższym Dyrektorzy wytypowanych szkół i placówek zostaną powiadomieni droga mailową przez wizytatorów rejonu o przeprowadzeniu monitorowania i tylko wytypowane szkoły i placówki wypełniają arkusz nr 95 na platformie SEO. Pozostałe niewskazane szkoły i placówki nie realizują tego zadania.

 

Bardzo proszę o podjęcie stosownych działań.

 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
Marek Gralik
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl