strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Uczeń niepełnosprawny
w szkole

2016-10-24 14:11 / 6685   A. Borysiak dla dyrektorów i samorządów
Konferencja „Orzeczenia wydawane przez zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych”.

19 października 2016 roku  Pan Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty na zaproszenie Pana Jarosława Tadycha – Starosty Sępoleńskiego oraz Pani Danieli Baran – Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim wziął udział w konferencji poświęconej tematyce „Orzeczeń wydawanych przez zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych”. Spotkanie  odbyło się w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. W konferencji udział wzięli: Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego - Waldemar Stupałkowski, Burmistrz Więcborka - Waldemar Kuszewski, Wójt Gminy Sośno - Leszek Stroiński, Dyrektorzy Gminnych Biur Obsługi Oświaty Samorządowej w Powiecie Sępoleńskim: Więcborka – Danuta Zawidzka, Sępólna – Marek Tymecki, Sośna – Adam Ostrowski oraz Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Sępoleńskiego – Gabriela Malczewska, a także dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu sępoleńskiego.

Konferencja adresowana była przede wszystkim do dyrektorów i pracowników szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli i miała na celu uporządkowanie wiedzy na temat procedury uzyskiwania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zwłaszcza w kontekście terminów związanych z wprowadzaniem danych do Systemu Informacji Oświatowej. 

W pierwszej części spotkania Pan Kurator przedstawił wprowadzone i planowane zmiany w prawie oświatowym, podkreślając jednocześnie rolę organów prowadzących szkoły i placówki we wprowadzaniu zmian w ustroju szkolnym. Pan Marek Gralik w swoim wystąpieniu poruszył również  kwestie interpretacji zapisów artykułu 42 Karty Nauczyciela, a także planowanych zmian w  formule sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wprowadzenia rejonów wizytacyjnych. Pan Kurator odpowiadał również na liczne pytania osób zgromadzonych na konferencji.

W drugiej części Pani Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim wskazała akty prawne na podstawie których poradnia wydaje opinie i orzeczenia, a także  szczegółowo omówiła procedurę organizacji kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej.

Na zakończenie spotkania Pan Kurator zaprosił przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego  na spotkanie informacyjne dotyczące zmiany ustroju szkolnego, które odbędzie się w połowie listopada br.

 

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim

© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl