strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach » Bezpieczna i przyjazna szkoła

2014-12-12 12:22 / 5056   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Problem uzależnień i używania substancji psychoaktywnych oraz leków

 

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy  szkół i placówek

województwa kujawsko-pomorskiego

 

 

Zaniepokojona pojawiającymi się wśród młodzieży przypadkami rożnego rodzaju uzależnień i używania między innymi substancji psychoaktywnych oraz leków, w trosce o bezpieczeństwo uczniów uprzejmie proszę o uwzględnienie w szkolnych programach profilaktyki powyższej problematyki.

 

Zwracam także uwagę na konieczność współpracy w tym zakresie z rodzicami i samorządem uczniowskim. Proponuję zorganizowanie spotkań z młodzieżą i rodzicami, z udziałem przedstawicieli policji, Sanepidu, lekarzy a także innych specjalistów z zakresu profilaktyki uzależnień, którzy wspomogą nauczycieli i rodziców  dostarczając wiedzy prawnej i medycznej.

 

Jednocześnie informuję,  że  Kujawsko-Pomorski   Kurator   Oświaty   uwzględnił kontrolę planowania i realizacji  działań  w zakresie profilaktyki w  planie   nadzoru   pedagogicznego. Ponadto z inicjatywy i przy wsparciu kuratora realizowane są liczne działania w ramach upowszechniania profilaktyki uzależnień (np. Ogólnopolski  Program  Komendy   Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”, Rządowy Program „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, akcja „Świąteczny PaTefon”, spotkania z samorządami uczniowskimi, program edukacji prawnej).

 

Uprzejmie proszę o potraktowanie sprawy jako priorytetowej oraz dotarcie z informacjami do uczniów, nauczycieli, rodziców.

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

Anna Łukaszewska
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl