strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » inne konkursy

2021-10-06 11:31 / 10356   A. Wnorowskiważna informacja informacje ogólne
Zaproszenie do udziału w konkursie Ministerstwa Sprawiedliwości - „Liga Sprawiedliwości”

Minister Sprawiedliwości zaprasza uczniów szkół publicznych i niepublicznych do udziału w konkursie „Liga Sprawiedliwych”, którego celem jest zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie edukacji prawnej, kształtowanie ich postaw obywatelskich i zaangażowanie w życie społeczne, a także aktywizacja młodzieży w zakresie edukacji prawnej na poziomie lokalnym.

Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach:

- uczniowie szkół ponadpodstawowych;

-  uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych.

Warunkiem przystąpienia uczniów do Konkursu jest dokonanie zgłoszenia danej szkoły przez osobę zgłaszającą (dyrektora placówki lub wyznaczonego nauczyciela) za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: edukacja.prawna@ms.gov.pl

Każda ze zgłoszonych szkół może być reprezentowana przez maksymalnie dwie drużyny liczące od 3 do 5 uczniów.

Sposób zgłaszania udziału, terminy oraz zasady rozgrywania konkursu określa regulamin dostępny pod adresem: Liga Sprawiedliwości - Ministerstwo Sprawiedliwości - Portal Gov.pl (www.gov.pl)
© Copyright 2021 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl