strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » inne konkursy

2022-05-11 14:55 / 10846   K. Sobieszczańskaważna informacja informacje ogólne
IV Ogólnopolski Festiwal Piosenek Polskich Wykonawców lat 60. i 70. XX w. pn. "W sześciu strunach zaklęta muzyka"

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Piosenek Polskich Wykonawców lat 60. i 70. XX w. pn. "W sześciu strunach zaklęta muzyka", który odbędzie się 16 września 2022 r. w Pułtusku.

 

Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Burmistrz Miasta Pułtusk. 

Współorganizatorami Konkursu są: Gmina Pułtusk, Dom Polonii w Pułtusku, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska", Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły TRÓJECZKA.

 

Przedmiotem Konkursu jest prezentacja wokalna utworu wykonawców polskich z lat 60. i 70. XX wieku.

Uczestnikami Konkursu mogą być artyści amatorzy w wieku szkolnym - uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. W Konkursie mogą wziąć udział solistki i soliści oraz zespoły wokalne (liczące do 6 osób).

 Konkurs przeprowadzony zostanie wg następujących kategorii wiekowych:

  1. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej,
  2. uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej,
  3. uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej,
  4. uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Każda szkoła może wytypować tylko jedną reprezentację do każdej kategorii wiekowej.


We wszystkich etapach Konkursu każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun (rodzic lub upoważniona przez niego osoba).

 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do Regulaminu, nagranie pliku wideo (obraz i dźwięk) na płycie CD, DVD lub na pendrive oraz spełnienie wymogów formalnych, o których mowa w Regulaminie. W przypadku uczestnika niepełnoletniego, formularz mu zostać podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego. Formularz zgłoszeniowy oraz nagranie pliku wideo (obrazi dźwięk) na płycie CD, DVD lub pedrivie należy dostarczyć osobiście lub listownie w terminie od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 10 czerwca 2022 r. (liczy się data wpływu).

 

Wszelkich informacji nt. Konkursu udziela pani Marta Dobrzyńska (tel. 23 692 54 32) oraz pani Izabela Trzcińska (tel. 501 689 848). Kontakt do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki: tel.: 23 692 54 32, adres e-mailowy: sekretariat@psp3.pultuskpl.


W załączeniu Regulamin i karta zgłoszenia oraz pismo od organizatora Festiwalu.
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl