strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » inne konkursy

2023-11-13 10:23 / 11809   K. Sobieszczańskaważna informacja informacje ogólne
Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Plastyczny "Matematyczne (O)pole"

Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Plastyczny „Matematyczne (O)pole” organizowany jest przez Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki pod patronatem Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, udział w konkursie jest nieodpłatny.

 

Konkurs odbywa się cyklicznie (będzie to już 7. edycja) – każdego roku pod innym hasłem przewodnim.

 

Główne cele konkursu to popularyzacja matematyki (także wśród uczniów niekoniecznie uzdolnionych matematycznie) oraz propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej na temat „Matematyczne (O)pole”.

 

Zasady konkursu

  1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie publicznych i niepublicznych: szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
  2. Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej na temat „Matematyczne (O)pole”.
  3. Każdy uczestnik Konkursu wykonuje własnoręcznie (bez pomocy osób trzecich) pracę na płaszczyźnie w dowolnej technice (malarskiej, rysunkowej, graficznej, mieszanej), w formacie A4 lub A3.
  4. Każdy uczestnik Konkursu nadaje tytuł swojej pracy, dodatkowo może dodać krótki opis.

Zasady zgłoszenia szkoły do konkursu

  1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie szkoły za pomocą formularza dostępnego na stronie organizatora konkursu www.snm.edu.pl w zakładce „Konkursy plastyczne”.
  2. Formularz zgłoszeniowy on-line należy wypełnić do 22 grudnia 2023 r.

Regulamin konkursu w załączeniu.

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl