strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Szkolnictwo zawodowe » informacje bieżące

2021-08-24 12:50 / 10252   I. Andrzejewskaważna informacja informacje ogólne
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe - ważne informacje

CKE i OKE informują, że uczestnicy kursów, które nie spełniają następujących kryteriów:

  1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy musi być zgłoszony do okręgowej komisji egzaminacyjnej odpowiedniej do miejsca prowadzenia kursu w terminie  14 dni od dnia jego rozpoczęcia.
  2. Aby zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego mogło być uznane przez OKE muszą być spełnione wymagania określone w przepisach prawa oświatowego, a w szczególności:
  • program KKZ musi obejmować kształcenie praktyczne (nie może być realizowany w całości w formie zdalnej),
  • zaliczenie KKZ musi odbyć się w formie stacjonarnej (zaliczenie nie może odbywać się wyłącznie w formie zdalnej),
  • program KKZ musi być realizowany w określonej liczbie godzin (kilkudniowe /kilkutygodniowe KKZ powinny wzbudzać wątpliwości),

 nie mogą zostać dopuszczeni do egzaminów zawodowych. CKE zwraca również uwagę, że podmioty, które nie mają uprawnień do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub organizują je niezgodnie z prawem nie mogą wydawać zaświadczeń o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl