strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Szkolnictwo zawodowe » informacje bieżące

2022-05-25 11:56 / 10875   I. Andrzejewska informacje ogólne
Zaproszenie do udziału w badaniu nt. szkolnictwa zawodowego w Polsce

 

Fundacja Inter Cars i Fundacja Dobra Sieć zaprasza do wzięcia udziału w krótkim ankietowym badaniu online, którego celem jest wsparcie systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce. Badanie skierowane jest do nauczycieli, dyrektorów szkół, opiekunów praktyk oraz uczniów szkół branżowych i techników. Ankiety należy wypełnić do 27 maja 2022 r.

 

Dzięki pozyskanej wiedzy Fundacja Inter Cars i Fundacja Dobra Sieć będzie mogła zdefiniować luki w systemie wsparcia zdolnej młodzieży ze szkół branżowych i techników oraz stworzyć wartościowy, przemyślany program, który odpowie na realne potrzeby uczniów i ich nauczycieli. System stypendiów branżowych i klas patronackich ma na celu wyrównywanie szans, promowanie talentów, wspieranie rozwoju i udzielanie pomocy materialnej uczniom.

Oczekiwany czas wypełnienia ankiety to 15-25 minut. 

W podziękowaniu za udział w badaniu, fundacja prześle uczestnikom badania skróconą treść raportu z badań oraz informację o I naborze do programu stypendialnego, by uczniowie wielu szkół mogli wziąć udział w planowanej inicjatywie od samego początku jej istnienia.

Linki do badania online:

© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl