strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Szkolnictwo zawodowe » informacje bieżące

2024-02-08 13:51 / 11943   I. Andrzejewska informacje ogólne
Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w zawodach z branży opieki zdrowotnej – warsztaty online

Wydział Kształcenia Zawodowego i Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza w dniu 12 lutego 2024 r. do wzięcia udziału w warsztatach online nt. „Realizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie kształtowania kompetencji personalnych i społecznych w zawodach z branży opieki zdrowotnej (MED)”.

 

Warsztaty skierowane są do dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli realizujących kształcenie w zawodach, nauczycieli-konsultantów, doradców metodycznych, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, którzy realizują zadania związane z kształceniem w zawodach branży opieki medycznej.

 

Celem jest:

  • upowszechnianie kultury uczenia się przez całe życie, nastawionej na zdobywanie i doskonalenie umiejętności ważnych dla funkcjonowania człowieka w sferze prywatnej, w życiu społecznym i zawodowym.

Warsztaty online odbędą się za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 

Elektroniczny formularz rejestracji

 

Zapraszamy do udziału.

© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl