strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

2014-05-27 11:28 / 4566   J. Jendykiewicz-Owczarek informacje ogólne
Konkursy wiedzy kosmicznej "Astronomia z pokładów satelitów - Projekt BRITE" i plastyczny "Polska w kosmosie za lat 5, 10, 15"

Organizatorzy konkursu Muzeum Okręgowe w Sieradzu we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie i Kuratorium Oświaty w Łodzi zapraszają do udziału przedsięwzięciach edukacyjnych: konkursie wiedzy kosmicznej Astronomia z pokładów satelitów – Projekt BRITE” oraz konkursie plastycznym „Polska w kosmosie za lat 5, 10, 15”.

 

Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Sekretarza Stanu Tadeusza Sławeckiego Wiceministra Edukacji Narodowej i Łódzkiego Kuratora Oświaty dra. Jana Kamińskiego.

 

Celami konkursu są:

· rozbudzenie zainteresowania wśród młodzieży szeroko rozumianą dziedziną badań kosmicznych i astronomicznych,

· upowszechnianie wiedzy o Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i o korzyściach, jakie Polska może czerpać z przynależności do tej Agencji,

· upowszechnienie wiedzy o badaniach satelitarnych, ze szczególnym uwzględnieniem prac prowadzonych w tej dziedzinie w Polsce,

· umożliwienie sprawdzenia własnej wiedzy o satelitach, a przede wszystkim o polskich satelitach,

· umożliwienie sprawdzenia wiedzy o astronomii, w tym o gwiazdach zmiennych,

· popularyzacja technologii kosmicznych poprzez zabawę,

· zachęcanie młodzieży do zdobywania wiedzy w sposób aktywny,

· popularyzacja Internetu jako nośnika informacji,

· rozwijanie własnej wyobraźni i pomysłów.

 

Konkurs adresowany jest do uczniów 6. klasy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych) oraz przeprowadzany jest w dwóch niezależnych od siebie kategoriach pisemnej i plastycznej. Prace pisemne oceniane będą z podziałem na dwie grupy wiekowe:

- junior - dla młodzieży VI klasy szkoły podstawowej oraz I, II i III klasy gimnazjum,

- student - dla młodzieży szkół ponad gimnazjalnych

Konkurs plastyczny adresowany jest do młodzieży z obu grup wiekowych.

 

Szczegółowe informacje o przedsięwzięciu można uzyskać u organizatora: w Muzeum Okręgowym w Sieradzu
u  p. Tomasza Gibkiego, tel. 43 827 16 39, e-mail: mos@pro.onet.pl.

 

 
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl