strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2022-06-24 10:12 / 10920   J. Jendykiewicz-Owczarek dla dyrektorów i samorządów
Program „Junior-Edu-Żywienie” – zaproszenie dla szkół podstawowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele!

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele!
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie realizujący zadanie badawczo-wdrożeniowe zlecone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, uprzejmie prosi o zapoznanie się z załączonym pismem nt. programu „Junior-Edu-Żywienie” (JEŻ) oraz serdecznie zaprasza do przyłączenia się szkoły i chętnych nauczycieli, a wraz z nimi uczniów i ich rodziców do realizacji tego zadania, którego głównym celem jest opracowanie i wdrożenie edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI.

 

Rejestracja szkół do programu odbywa się w dniach 20.04-30.06.2022.

 

Zgłoszenie się i udział w programie przyczyni się do podniesienia kwalifikacji nauczycieli z zakresu edukacji żywieniowej, potwierdzonych certyfikatem. Może to być elementem rozwoju i awansu zawodowego. Przygotowane w programie materiały edukacyjne, w tym nagrane filmy, rebusy, konkursy będą mogły być wykorzystane do urozmaicenia lekcji oraz planowania różnych zajęć edukacyjnych, a tym również podczas pobytu dzieci na świetlicy.

 

W programie są 3 podstawowe działania:

  1. Badania naukowe, które przeprowadzają nauczyciele akademiccy, a szkoła jedynie wspomaga organizacyjnie. Badania zajmują jedynie jeden dzień w szkole. Mamy więc nadzieję, że nie będą uciążliwe.
  2. Bezpłatne szkolenia nauczycieli, które odbędą się online (40h, w wygodnej formie, można się podłączyć i wysłuchać w danym dniu tylko tyle ile się ma czasu i dokończyć innego dnia, link będzie aktywny 2 miesiące) oraz stacjonarnie (10h - jeden dzień, w różnych terminach, w każdym województwie). Szkolenia kończą się uzyskaniem certyfikatu. Wystarczy, gdy 1 nauczyciel z danej szkoły zgłosi się na szkolenia, ale zapraszamy każdego nauczyciela, który chciałby podnieść swoje kompetencje z tego zakresu.
  3. Konkurs dla szkół (będzie ogłoszony we wrześniu).

Zgłoszenie/rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza online: https://forms.office.com/r/37DByJy9W2

 

W przypadku odmowy wzięcia udziału w projekcie prosimy o e-maila zwrotnego z tą informacją. Będzie to dla nas potwierdzenie, że informacja do Państwa dotarła.

 

Osoby do kontaktu w sprawie projektu:

prof. dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina, email: ewa_czarniecka_skubina@sggw.edu.pl (tel. 225937063, tel. kom. 515 284848)

prof. dr hab. Jadwiga Hamułka, email: jadwiga_hamulka@sggw.edu.pl

mgr inż. Grażyna Wasiak-Zys, email: grazyna_wasiak_zys@sggw.edu.pl (tel. 22 59 37040)

Sekretariat mgr Emilia Lipińska, email: emilia_lipinska@sggw.edu.pl.
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl