strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje w sprawie koronawirusa

dyrektorzy placówek - wszyscy 2024-05-28
jst - gminy 2024-05-28
jst - powiaty 2024-05-28
jst - wszystkieWykaz kandydatów z województwa kujawsko-pomorskiego, wytypowanych w 2024 r. do odznaczeń2024-03-22

dla dyrektorów i samorządów Wzór wniosku do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy o wydanie opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie w związku z potrzebami rynku pracy
W związku z wymaganiami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy nie będą się odbywać w dotychczasowej formule, jednak prace m. in. związane z opiniowaniem wniosków o wydanie opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, będą się odbywać w trybie obiegowym. Opinie wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy wymagane są przepisami art. 68 ust. 7 i art. 168 ust. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) W celu sprawnego realizowania procesu opiniowania, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu opracował zmieszczony poniżej wzór wniosku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2020-04-03 09:16 / 9478    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Dotacje dla niepublicznych szkół - zmiana przepisów
Dotowanie policealnych szkół niepublicznych, niepublicznych szkół dla dorosłych oraz niepublicznych szkół artystycznych – nowelizacja rozporządzenia MEN. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Ministerstwo Edukacji Narodowej ustaliło nowe zasady udzielania dotacji w okresie zawieszenia funkcjonowania jednostek oświatowych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-04-02 22:25 / 9477    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Komunikat w sprawie zwolnienia młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy
Zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-04-01 08:28 / 9469    K. Zaremba

informacje ogólne Komunikat w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich w 2020 r.
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, iż w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, kierowane są do Ministerstwa Edukacji Narodowej liczne pytania dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich w 2020 r. W związku z powyższym, informujemy, że aktualnie Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje odwoływać i zakazywać organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Jednak, w przypadku rozprzestrzeniania się epidemii lub zaistnienia innych z tym związanych okoliczności zagrażających życiu, zdrowiu, czy bezpieczeństwu – kurator oświaty będzie miał możliwość odwołania wypoczynku dzieci i młodzieży w województwie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-03-27 13:21 / 9455    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Nowe rozwiązania ułatwiające prowadzenie nauki na odległość
Możliwość bezpłatnego użyczenia uczniom i nauczycielom sprzętu przez samorząd do kształcenia na odległość, decyzje rady pedagogicznej podejmowane zdalnie, zmiany w organizacji olimpiad, konkursów i turniejów, możliwość składania dokumentów zdalnie czy ogłaszania wyników rekrutacji na stronach internetowych szkół – to najistotniejsze zmiany zawarte w nowelizacji rozporządzenia MEN.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-03-27 09:07 / 9453    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Regulacje prawne na czas ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zagrożeniem COVID-19
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DEPARTAMENT INFORMACJI I PROMOCJI Warszawa, 20 marca 2020 roku. Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne. Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określiliśmy zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-03-21 11:39 / 9442    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Koronawirus: informacje i zalecenia – Portal.Gov.pl
Bieżące informacje i pytania odnośnie koronawirusa znajdują się w serwisie rządowym, wszystkie publikowane na tej stronie materiały to oficjalne komunikaty, informacje, porady potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-03-20 08:18 / 9436    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Przygotowanie do organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ważna informacja
17 marca br. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował do dyrektorów informację w sprawie przygotowania szkół oraz placówek systemu oświaty do organizacji zajęć edukacyjnych i zajęć prowadzonych w ramach form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość. W najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie, które ureguluje organizację kształcenia wykorzystującego metody tzw. zdalnego nauczania.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-03-18 09:18 / 9424    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Wsparcie i konsultacje psychologiczne w okresie epidemiologicznym
Uprzejmie informujemy, że w związku z aktualną sytuacją związaną z koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID19, Centrum Komunikacji Klinicznej wraz z Miejskim Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy uruchamia dla wszystkich nauczycieli bezpłatne wsparcie/ konsultacje psychologiczne świadczone telefonicznie lub on-line.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-03-17 13:02 / 9423    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej ważna informacja
Sytuacja nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami przedszkoli, szkół i placówek w związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – informacja MEN
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-03-17 09:27 / 9422    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     1  2  3  [4]  5  6     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl