strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

dla dyrektorów i samorządów Program Fundacji Rising Star Education – pomoc dla licealistów o wyjątkowym potencjale...
Fundacja Rising Star Education powstała dzięki współpracy osób, które studiowały na najlepszych polskich i zagranicznych uniwersytetach, absolwentach takich uczelni jak Harvard czy Oxford. Fundacja pragnie pomóc licealistom o wyjątkowym potencjale w dostaniu się na wymarzone studia wspierając ich w przygotowaniach do aplikacji i kwestiach finansowych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-12-03 14:03 / 8523    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje o uroczystym wręczaniu dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2017/2018.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-11-22 14:50 / 8481    K. Mikulski

dla rodziców i uczniów Program Stypendia św. Mikołaja
Fundacja Świętego Mikołaja już od 8 lat prowadzi program Stypendia św. Mikołaja po to, by zdolni uczniowie z niezamożnych rodzin, tak jak ich rówieśnicy, mogli opłacić dodatkowe zajęcia, kupić sprzęt sportowy czy materiały plastyczne. Dzięki temu wsparciu już ponad 2 500 dzieci z całej Polski dostało szansę na lepszą przyszłość i łatwiejszy start w dorosłe życie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2018-11-08 13:31 / 8448    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Stypendia Prezesa Rady Ministrów PRZYZNANE ważna informacja
Uprzejmie informujemy, że Pan Mateusz Morawiecki - Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-10-17 10:01 / 8378    K. Mikulski

informacje ogólne Nabór wniosków o przyznanie stypendiów "Humaniści na start"
W dniu 1 września 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu rozpocznie nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach NOWEGO PROJEKTU realizowanego przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego pn. „Humaniści na start!”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-09-04 10:06 / 8263    K. Mikulski

informacje ogólne Nabór wniosków o przyznanie stypendiów "Prymus Pomorza i Kujaw"
W dniu 1 września 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu rozpoczął nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach projektu realizowanego przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego pt. „Prymus Pomorza i Kujaw”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-09-04 10:03 / 8262    K. Mikulski

informacje ogólne Nabór wniosków o przyznanie stypendiów "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza"
W dniu 1 września 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu rozpoczął nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach projektu realizowanego przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego pt. „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-09-04 10:01 / 8261    K. Mikulski

dla rodziców i uczniów Akcja „Na Dobry Początek” Fundacji Świętego Mikołaja
W ramach akcji „Na Dobry Początek”, Fundacja Świętego Mikołaja dąży, aby w Polsce nie było ani jednego dziecka, które z powodu sytuacji materialnej, w jakiej się znajduje, nie może rozwijać swoich pasji i zainteresowań.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-09-04 09:06 / 8260    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ważna informacja
Szanowni Państwo, Dyrektorzy Gimnazjów i Szkół Ponadpodstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. Nr 106, poz. 890), uprzejmie przypominamy o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2018/2019.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2018-06-11 15:09 / 8179    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Stypendium Prezesa Rady Ministrów ważna informacja
Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nawiązując do postanowień art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890), uprzejmie przypominamy o konieczności przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019, na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2017/2018.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2018-06-11 15:07 / 8178    K. Mikulski


<<< nowsze informacje     1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl