strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Szkolnictwo zawodowe » informacje bieżące

informacje ogólne Bydgoskie Targi Edukacyjne 2015
Wicekurator Oświaty pani Bogna Wojciechowska-Blachowska wzięła udział w Bydgoskich Targach Edukacyjnych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-04-14 10:55 / 5362    A. Nicpoń

informacje ogólne Drzwi Otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego
Marzec tradycyjnie jest miesiącem Drzwi Otwartych organizowanych przez szkoły ponadgimnazjalne dla uczniów gimnazjów, którzy poznają ofertę edukacyjną, a także możliwości zdobycia zawodu oferowane przez licea ogólnokształcące, technika i zasadnicze szkoły zawodowe. Promocja w formie Drzwi Otwartych to poza giełdami edukacyjnymi oraz wizytami w szkołach jeden z najlepszych sposobów dotarcia do przyszłych uczniów. Rok szkolny 2014/2015 został ogłoszony przez Minister Edukacji Narodowej Rokiem Szkoły Zawodowców. Z tego powodu szczególnie ważna jest informacja na temat oferty edukacyjnej proponowanej przez szkoły kształcące w zawodzie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 26 liczba załączników 0 2015-04-01 15:07 / 5339    K. Bylicki

informacje ogólne Drzwi Otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego
Marzec jest miesiącem szkolnictwa zawodowego. Wiele szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodzie właśnie w tym miesiącu zaplanowało Drzwi Otwarte, zapraszając do udziału w nich Panią Annę Łukaszewską Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Zachęcamy do skorzystania z oferty tych placówek, szczególnie uczniów klas III gimnazjów i ich rodziców. Informacje o drzwiach otwartych zamieszczane są na stronach internetowych szkół oraz w lokalnej prasie. Szkoły miały również możliwość zgłoszenia terminów organizowanych Drzwi Otwartych do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. W załączniku przedstawiamy informacje na temat Drzwi Otwartych otrzymane ze szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-03-13 13:43 / 5290    K. Bylicki

dla dyrektorów i samorządów „SZKOŁA ZAWODOWA – MÓJ WYBÓR” – konkurs dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zaprasza wszystkich uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego, do wzięcia udziału w ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konkursie „Szkoła zawodowa – mój wybór”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 8 2015-01-30 14:53 / 5076    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów „Rozwój szkolnictwa zawodowego w perspektywie UE na lata 2014 -2020. Promocja wynalazczości i innowacyjności”
W ostatniej dekadzie listopada odbyły się konferencje rejonowe dla dyrektorów szkół, nauczycieli, pracodawców i przedstawicieli organów prowadzących poświęcone rozwojowi szkolnictwa zawodowego w nowej perspektywie Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 oraz promocji wynalazczości i innowacyjności, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe „Europa Pomorza i Kujaw” oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2015-01-09 10:56 / 5044    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów „SZKOŁA DLA PRACODAWCÓW – PRACODAWCY DLA SZKOŁY” – konkurs dla szkół zawodowych – III edycja
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół zawodowych dla młodzieży, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zachęca do udziału w III edycji konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” przygotowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-12-22 11:24 / 5077    M. Bazelak

informacje ogólne Projekt skierowany do nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów zawodu ze szkół ponadgimnazjalnych
Projekt skierowany jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów zawodu ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju kształcących w zawodach dla branży meblowej, drzewnej i branż współpracujących i reprezentujących ponad 30 zawodów. Projekt jest ogólnopolski i trwa do 30.09.2015. W ramach projektu uczestniczki i uczestnicy odbywają 10 dniowe praktyki w nowoczesnych firmach. Udział w projekcie jest bezpłatny.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2014-12-19 13:33 / 5059    K. Mikulski

informacje ogólne Jak wspierać szkoły zawodowe?
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej we współpracy z Kujawsko-Pomorskimi Centrami Edukacji Nauczycieli w Toruniu i Bydgoszczy w ramach projektu Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach zorganizował 4 grudnia 2014 roku konferencję Wzmacnianie szkół i placówek w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach, na którą zaproszono dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych oraz przedstawicieli kuratoriów oświaty, organów prowadzących szkół zawodowych, placówek doskonalenia nauczycieli, CKP, CKU, CKZiU
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 2 2014-12-17 12:44 / 5064    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Konferencja „Uczeń na rynku pracy, czyli o współpracy szkół zawodowych z pracodawcami”
W dniu 20 listopada 2014 roku o godzinie 13:00 w Centrum Kultury Browar B, przy ulicy Łęgskiej 28 we Włocławku, odbyła się konferencja pt. „Uczeń na rynku pracy, czyli o współpracy szkół zawodowych z pracodawcami”, inaugurująca ogłoszony przez MEN Rok Szkoły Zawodowców, a zorganizowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. Honorowy patronat nad konferencją objął Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Włocławek.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 0 2014-12-09 10:55 / 5041    K. Bylicki

dla nauczycieli "KOMPETENCJE DORADCY ZAWODOWEGO - KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROAKTYWNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH"
Organizowane szkolenie skierowane do doradcy zawodowego, lub psychologa bądź pedagoga nt. "KOMPETENCJE DORADCY ZAWODOWEGO - KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROAKTYWNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH". Jest to projekt realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej oraz współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-11-28 11:53 / 5007    K. Mikulski


<<< nowsze informacje     1  2  3  4  [5]  6     starsze informacje >>>
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl